«Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider» 2 Tim 3,1.

 

clip_image002.jpgJa, er vi kommet dit i dag som Paulus beskriver , at i de siste dager skal det komme vanskelige tider for Guds folk? Paulus regnet opp punkter som vil prege oss mennesker. Menneskene som lever i de siste dager vil være: (sett et x bak de du mener treffer deg)

 • egoistiske,           
 • glade i penger,
 • fare med skryt,
 • være overmodige,
 • snakke stygt om andre,
 • være ulydige mot foreldre,
 • utakknemlige,
 • uten respekt for det hellige,
 • ukjærlige og uforsonlige,
 • fare med sladder,
 • mangle selvbeherskelse,
 • være rå
 • likegyldige for det gode,
 • svikefulle,
 • oppfarende,
 • innbilske.

« De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!» 2 Tim 3,4b-5.

Jeg tror ikke mange av oss troende vil komme helberget igjennom disse punktene, når en er helhjertet i sine tanker. De fleste av oss vil komme ut med «riper i lakken ». Men hva gjør vi om vi oppdager riper i lakken på bilen vår? Kanskje de fleste lukker øynene for dem og tenker i sitt indre, det kommer snart flere. Det er bare en brukergjenstand, som byttes ut etter en viss tid, eller du er nøye med bilen din og får ripene fjernet snarest.

«Dere har vel nå lenge tenkt at vi forsvarer oss overfor dere. Nei, vi taler for Guds ansikt, i Kristus. Og alt dette er sagt, mine kjære, for at dere skal bli bygd opp. For jeg er redd at jeg ikke skal finne dere slik jeg vil, når jeg kommer, og at dere finner meg slik dere ikke vil. Jeg er redd jeg skal finne strid, rivalisering, hissighet, selvhevdelse, baktalelse, sladder, hovmod og rot. Ja, jeg er redd min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere, når jeg kommer og får mange å sørge over, fordi de har syndet og ikke angret sin umoral og horing og sitt utsvevende liv.» 2 Kor 12,19-21

I lignelsen om den «fortapte sønn», så er sannheten, at den hjemmeværende sønnen også var kommet bort. For også han hadde et hjerte som var langt fra farens. Han var også fortapt, men han kunne ikke se det.

"Den dårlige sønnen var fortapt i sin ondskap, men den gode sønnen var fortapt i sin godhet." (Tim Keller)

Å være hellig er å være tatt ut av resten, og lagt til side med tanke på noe annet. Eller sagt med andre ord: Å være skilt ut fra verden, og innviet til Gud.

«Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere, er hellig; så vær også dere hellige i all deres ferd. For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.» 1 Pet 1,14-16.