«Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden, og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren! Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.» Ef 5,15-20.

Vi lever i en spennende tid som kristne, men samtidig en alvorlig tid. Alvorlig, for Guds folk er ikke så obs på forkynnelsen og tolkingen av Guds ord. De lar seg «lure» av gode taler og ting som skjer i hverdagen med folk flest, de ser at Jesus får mindre og mindre plass i offentligheten. Yoga derimot inntar flere og flere «treningsstudioer» i vårt land. Menneskene vet ikke hva slags «åndsmakt» som følger med denne Østens religion, og derfor høres det så fint ut å «meditere» og slappe av med øvelser som gir kroppen hvile. Er det så farlig da? er kommentaren en får høre. Men det er mange offentlige etater som bruker disse Yoga øvelsene som et ledd i sine «daglige arbeidsoppgaver».

Jeg la ut en «test» på siste «dryppet» og da fikk jeg følgende e-post fra to brødre i Herren. Vi må be som «dryppet» sier i dag : «Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» :

«Shalom! Jo, jeg ser at jeg ikke passerer denne " testen " uten at det blir noen " riper " i lakken. Likevel mener jeg at den største faren i dag ligger i  ubibelsk forkynnelse, som brer om seg som en farsott, ikke bare i DNK, men også i svært mange frimenigheter. Er det noe vi trenger, så er det profeter / vektere som kan stå frem å advare og rettlede de mange villedede som tror de er på den smale vei, mens de i virkeligheten suser i full fart rett mot fortapelsen. Det er først og fremst feighet og dernest manglende bibelkunnskap og Gudsfrykt som har gjort at denne situasjonen har oppstått. Det er riktignok mye snakk om nådegaver i mange sammenhenger, helst gaven til å helbrede eller profetere, men gaven til å skille mellom åndene hører en ikke om. Det er det nok enn god grunn til.»

«Guds fred!

Vi som har gitt våre liv til Mesteren vil gå fra herlighet til herlighet ledet av HelligÅnden. Verden vil se et frigjort folk som ikke søker sitt eget, men Gudsrike. Vår far Gud den allmektige har en mektig plan som Han vil gjennomføre i denne profetiske tiden. Før Jesus henter sin brud blir det en mektig vekkelse over hele jorden. Vi er inne i en tid av forberedelse, der Gud renser sitt folk i vannbadet i Ordet. Det kommer en hunger etter sannheten, veien og livet. Vent å se. Vi er på oppløpssiden. Lyset vil fortrenge mørket, halleluja. Den sterkeste tid er nå og fremover. Vi merker det på våre bønnemøter, at noe mektig er på gang.»

«Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Ef 5,10-13.

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort altyazılı porno travesti porno rus porno