«Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine.» Matteus 25,1-4

En broder i Herren skriver til meg etter gårsdagens «drypp»:

«Bare et spørsmål: Hvor i Guds Ord står det at det skal komme en mektig vekkelse over verden før Jesus kommer tilbake. Ja, jeg har jo selvsagt hørt dette forkynt mange ganger, men jeg vil gjerne ha " kapitel og vers "dersom du har det.» 

Da jeg la dette fram for Herren, så fikk jeg lignelsen om de 10 jomfruene.

Jeg satte meg ned for å be om videre visdom til å forstå dette via «en mektig vekkelse over verden før Jesus kommer tilbake.»

Etter å ha lest om de 10 jomfruene i bibelen, så slår det meg at dette gjelder hver av oss som er kristne. Med andre ord det gjelder å berge seg selv i denne «ventetiden» før brudgommen (Jesus) kommer for å hente dem som er rede for å møte ham. Kjennetegnet på alle de 10 jomfruene som hadde gått brudgommen i møte, var at de hadde sagt farvel til verden, for å søke det der oppe hvor Jesus sitter. (Kolosserne 3,1-2)

Alle hadde de tatt med lamper. Men det var bare én forskjell, de kloke tok olje i sine medbrakte kanner sammen med lampene sine, de uforstandige hadde ikke forstand til å ta med seg kanner med olje. I 3. Mosebok 24,2 talte Herren til Moses og sa:

«Gi israelittene befaling om å skaffe deg ren olje av knust oliven til lysestaken, så det kan settes opp lamper til enhver tid.»  

«Lampene» er bekjennelsen av vår tro. For å få olje må noe støtes/knuses, og uten olje kan lampene ikke lyse. Lamper som kan lyse, representerer «liv og lære» hos oss. Du kan bekjenne at du vil vandre i Jesu fotspor, som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt. Jfr (1. Peter 2,21-23), men da lyser ikke lampen din hvis du skjeller igjen. Om du ikke skal skjelle igjen, så må noe knuses i deg. Det er din egenvilje – din ære. Hvis den knuses, så vil lampen lyse. De fem uforstandige jomfruene hadde litt olje på lampene, for de sa: «Lampene våre slokner!» Noe var altså «blitt knust» hos dem.

Paulus sier i Gal.5,19-21 at: «Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.»

Slike gjerninger er åpenbare for alle og enhver, og alle vet at det er synd. Gjør vi slikt, så er det ikke lett å vinne andre for Jesus. Alle 10 hadde knust «sin egenvilje – sin ære», så mye at de var jomfruer (de var rene). Men de kloke tenkte ikke bare på å få lampene til å lyse i øyeblikket, men de tenkte også på kannene sine. Disse «kjødets gjerninger» vil komme fram i vårt daglige liv, i de forskjellige prøvelser når vi står overfor menneskene. Det er da lampen min skal lyse. Også de fem uforstandige vil fornekte seg selv og knuse «sin egenvilje – sin ære», i disse prøvelsene, så lampene deres lyser, da kan menneskene ikke dømme dem. De er fornøyd med det og tenker ikke over at det vesle grann av olje de der får, brenner de opp samtidig.

De kloke tenkte lenger, de måtte samle olje på kannene sine. Når «tros-prøven» var over, holdt de ettertanke. For der i stillheten innfor Guds åsyn, fikk de se seg selv, sitt menneskelige vesen, som de knuser. Det er ingen som de skal lyse for nå, slik at de har bruk for lampene. Den oljen de nå får, samler de opp på kannene sine. Det er faktisk det skjulte livet med Kristus i Gud, en stille stund med Jesus. (forsetter mer i morgen)

«Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli kledd med vår bolig fra himmelen som en overkledning. For når vi er blitt kledd i den, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i det jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss ferdige nettopp til dette, er Gud, for han har gitt oss Ånden som pant.» 2 Korinter 5,2-6