«For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?» 1 Pet 4, 17

Når da dommen begynner med Guds eget folk, da må vi kristne begynne å ransake oss selv. Består vi prøven når Gud ransaker oss?

I salme 139,23-24 sier salmisten:

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.

Jeg skrev om de 10 jomfruene og hvilket resultat det fikk for dem. Når vi ber Jesus om en ransakelse av våre hjertets tanker, så må vi ikke bli overgitt om han «setter fingeren» på noe i oss som må endres. Du husker de uforstandige jomfruer sa seg fornøyd med at menneskene ikke kunne dømme dem, for «i det ytre» var de fulle av gode gjerninger. De jobbet i ett kjør, de hadde ikke tid til ro og stillhet innfor Guds åsyn. Nei, det måtte gjøres noe, for ingenting kom av seg selv. Marta var menneskelig i all sin iver for å tjene Jesus, Maria satt i stillhet ved Jesu føtter.

De ytre gjerningene kan en se, men å sitte under Ordets hørelse og lytte til hva Herren sier til oss i vårt indre, det krever disiplin av vårt kjød.

Om søkelyset på meg viser at jeg er «forfengelig, æresyk, prekesyk, er avhengig av personers anseelse av meg», så må jeg være villig til å knuse og legge av alt som Herren peker på i mitt liv, slik at min lampe skal lyse klart og rent for menneskene. Åndens ransakelse avkler alt i oss som ikke er til behag for Gud. Paulus sier til Filipperne 1,6 :

«Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.»   

I Johannes Åpenbaring, kap.2 beskriver Jesus skriftlig resultatet av hans «ransakelse» av menigheten i Efesos. Han sier at han vet om menighetens gjerninger;

«du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut; du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger!» vers 2-5a.

Ha ei god og livgivende helg i Jesus Kristus!