«Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger.  Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
  ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53,5

Jesus er Guds enborne sønn, som er skaperen av alt som er blitt til, han er nå hos sin Far i himmelen, men for over 2000 år siden han sendt av sin Far til jorden. Han dro helt frivillig til jorden, til sitt eiendomsfolk, jødene i Israel. Jesus ble født av en kvinne som et menneske, men dog uten synd, men alt dette ble til på et guddommelig vis. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til, skriver Matteus i sitt evangeliet , at hans mor Maria var trolovet med Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at Maria var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef ville da skille seg fra Maria, men da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og engelen sa:

«Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd.Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.. Matt 1,20-21

Å frelse oss fra våre synder, våre feil, som vi har gjort i våre liv, det er en ufattelig handling, som er ikke lett å forstå for oss mennesker. Men Jesus åpnet en vei til Himmelen ved å gi sitt syndefrie legeme som et offer til Gud, slik at Gud kunne tilgi våre synder ved å se offeret gjennom sin sønns blod. Derfor er det bare frelse å få gjennom Jesus, han ble mellommannen mellom Gud og menneskene. Jfr. Hebr 9,15:  

«Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt.»

Kunne du tenkt deg som en sønn av Gud å gi livet ditt frivillig for at de skyldige menneskene, oss, for at vi skulle få leve. Den kjærligheten er over vår forstand, men det gjorde Jesus for oss på Golgata kors.

For vel et år siden kom en fransk politimann til et kjøpesenter, der en terrorist hadde forskanset seg og drepte to mennesker i kjøpesenteret, en kunde og en ansatt, før han begynte å ta gisler. Politimannen tok å byttet plass med et gissel på det terrorrammede kjøpesenteret, og han

rakk å sette på telefonen før han byttet plass med gisselet. Slik kunne politiet utenfor kjøpesenteret overhøre hva som skjedde og reagere raskt da skudd ble avfyrt i kjøpesenteret. Selv ble politimannen et offeret for terroristen, og han døde senere på sykehuset.
Offerets bror uttalte til en fransk radiostasjon:

«– Han ga sitt liv for fremmede. Han må ha visst at han ikke hadde en sjanse. Hvis ikke det gjør ham til en helt, vet jeg ikke hva som skulle ha gjort det.» Moren til politimannen uttalte da hun hørte hva som hadde hendt: «Han har alltid vært slik. Han er en som ville gjort hva som helst for sitt land».

Paulus nevner i Romerbrevet en slik tanke:
«Selv for en rettskaffen mann ville vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen våge livet for en som er god.Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere.Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden!» Rom 5,6-9.

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, bli reddet i Jesu navn, foralle som tok/tar imot ham, dem gav/gir han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.

«Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Agj 4,12