«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i himmelen.» Joh 3,11-13.

 

Filip hadde møtt Jesus og senere traff han på Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» Joh 1,45-46.

Ingenting er bedre enn å komme å se og høre selv om Jesus, der hvor hans budskap blir forkynt. Natanael hadde ikke den store troen på at det kunne komme noe godt fra Nasaret, selv om kameraten Filip fortalte ham hva han hadde oppdaget. Natanael var nok en jordnær sjel, som ikke tok alt for en god fisk. Men denne dagen fikk han seg en overraskelse på sitt spørsmål om Nasaret, for Jesus hadde oppdaget ham da han kom gående imot ham. Jesus sier da til dem som er med ham:

«Se, det er en sann israelitt, en mann uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.» vers 47-51.

En annen oppsøkte Jesus om natten, det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus med følgende uttalelse:

«Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør, uten at Gud er med ham.»  Jesus svarte ham: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»  Joh 3,2-3.

Felles for Natanael og Nikodemus var en «snuoperasjon» da de fikk møte og snakke med Jesus. De ble overbevist om at Jesus måtte være Guds sønn. Samme erfaring fikk en hel landsbybefolkning erfare, da en kvinne kom først og sa dem alt det Jesus hadde fortalt til henne om hennes liv. Mange av samaritanerne fra denne byen var kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa da hun vitnet. Nå kom de til ham og bad ham bli hos dem, og han ble der i to dager. Nå var det mange flere som trodde, da de fikk høre hans eget ord, og da sa de til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4,42.

Hvordan står det til med deg som leser dette «drypp»? Sannsynligheten er stor for at du har valgt å tro på Jesus, som din frelser og Herre.

Men hvordan skal vi nå ut til andre som ikke har hørt om mannen fra Nasaret? Jo, vi får bruke samme metode som Filip, si fra til våre nærmeste vi møter i vår vei. Men vi må ikke glemme å ha Den Hellige Ånd med på «turen», for han vet hva vi skal si til dem vi møter.

«Jesus sa til ham: «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.» «Herre, kom – før gutten min dør!» sa mannen. «Gå hjem, din sønn lever!» sa Jesus til ham. Og mannen trodde Jesu ord og gikk av sted. Da han ennå var på hjemveien, kom tjenerne og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem når det var blitt bedre med ham. De sa: «I går ved den sjuende time gav feberen seg.» Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus sa til ham: «Din sønn lever.» Og han kom til tro sammen med hele sin familie. Joh 4,48-53