«Også et annet tegn viste seg på himmelen: En stor ildrød drake kom til syne, med sju hoder og ti horn, og på hodene hadde den sju kroner. Med halen drog den med seg tredjedelen av stjernene og kastet dem ned på jorden.» Åp 12,3-4a.

Åpenbaringsboken er ikke lett å skjønne uten Den Hellige Ånds hjelp, men Johannes som fikk beskjed av Jesus om å skrive ned «det du har sett, det som nå er og det som heretter skal komme», for deretter å sende innholdet til de sju menighetene Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea i provinsen Asia. Normalt er det lett å forstå det som åpenbares for oss mennesker, for da forstår vi med hode det som Ånden bringer opp fra våre hjerter, troens ord.

Tegnet som teksten omtaler er en stor ildrød drake, som hadde sju hoder og ti horn og på hodene hadde den sju kroner. Draken dro med halen sin med seg tredjedelen av stjernene og kastet dem ned på jorden. Men da brøt det ut en krig i himmelen, hvor engelen Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham. Johannes hørte så en høy røst i himmelen som sa:

«Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.» vers 10-12.

Krigen i himmelen ble utkjempet mellom Mikaels englehær og Satans englehær, hvorav Mikael ble den seirende part. Satan anklaget de troendes brødre innfor Gud hver dag, men de  har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. «Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem!» sa røsten Johannes hørte fra himmelen. «Men ulykkelige jord og hav!» For nå var djevelen kommet ned til jorden i full vrede, for han vet at han har bare en kort tid igjen til å virke.

Hvor langt er vi kommet i dag utfra Åpenbaringsboken? Jesus har seiret over Satan og for 1 Pet 5,8 sier:

«Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.»

Utfra de ordene så er Satan kastet ut fra himmelen og herjer for fullt på jorden, for han vet at hans tid er snart slutt.  Paulus sier i 2 Kor 11,14-15 hvordan Satan går fram :

«Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.»
   

Husker en av mine brødre fortalte meg i 60 årene om en gang han fikk besøk på sin «hybel» av en gammel bestefar i pen dress. Han banket på døren og lukket opp. Bror min sier til ham: «Hvem er du?» «Å, du kjenner jo meg», sier han smilende igjen. «Nei, jeg kjenner ikke deg» sier broderen sint i stemmen. Han forstod ikke, at en gammel mann kunne opptre på den påståelige måten mot ham. Med det samme endret «bestefar» sitt ansikt og ut fra pannen kom der ut to horn og et ufyselig raseri. Han gikk ut med å slamre døren etter seg og videre utover gangen.

Broderen fikk «hakeslepp» og hårene reiste seg på armer og ben og han var «bunden» av skrekk. Men da Satan gikk ut døren fikk broderen farten på seg og sprang etter han bortover gangen og ned trappene til utgangsdøren. Da han kom til døren, så var den låst, men han låste den opp og kikket ut. Det var nysnø ute, men han så ingen spor i snøen etter ham. Jo, visst Satan kan omskape seg.

«Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.»

Fil 1,3-6.

Ha en full visshet og glede i Herren denne helgen!