GOD PÅSKE OG JESUS LEVER!

«Jødenes påske var nå nær, og Jesus dro opp til Jerusalem.
I templet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der.  Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av templet, med sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut og bordene deres veltet han. Til dem som solgte duer, sa han: Ta dette bort herfra! Gjør ikke min Fars hus til en handelsbod!  Hans disipler mintes da at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg.»  Johannes 2:13-17 

Hva sier denne uken for deg? Jesus red inn i Jerusalem i går i vår tankesett, andre kommer senere med sine markeringer. Jesus har nå vandret blant sine egne i vel tre år i Israel og han har forkynt dem sannheten, veien og livet. Noen har åpnet sitt hjerte for ham og er blitt Guds barn, men de fleste av dem har tatt avstand fra ham. Han kunne ikke være Messias, nei, for Messias skulle hjelpe dem til å bli et fritt folk og land.

Nå var tiden kommet for Jesus, han skulle «ofres» en gang for alle for våre synder, ikke bare for jødene, men for hele menneskeheten.

Han kjemper i bønn til sin Far om å ta denne «lidelsens kalk» bort, men bare om det var Fars vilje. Jesus visste at til dette var han kommet, til dette måtte han lide på Golgata kors. Han gikk først igjennom rettsapparatet og fikk dommen «du skal dømmes til døden» for han har spottet Gud, sin Far, sa folket.

Så kom dagen for henrettelsen på Golgatahøyden utenfor Jerusalem – Han spikres fast til et kors sammen med to andre røvere , et kors på hver side av han. Hans kors står i midten. Jesus er alltid i sentrum, for der finnes ikke noe over eller under, eller ved siden av VEIEN; SANNHETEN OG LIVET:

«Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd.» Joh 19,30

Så bestod Jesus prøven, han ble lagt i en rikmanns grav, som ingen før hadde ligget. På den tredje dagen ble han oppreist med et fullkommet herlighets legeme og plutselig så var han «der og senere der, ja, mange så han». Men ikke hele folket så ham lenger slik som de gjorde før, nei, nå var det bare de som hørte ham til, han åpenbarte seg for. Englene sa til hans folk etter at Jesus var faret opp: «Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Agj 1,11.

Så da gjenstår for oss å være rede når han kommer, for han kommer bare for å hente dem som er rede og venter på brudgommen. Folket i verden vil ikke se ham da, bare de som hører ham til, de som er født på ny. La oss glede oss i forventning til Jesu komme i skyen.

«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.» 1 Kor 15, 51-52.