«Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte dem hva han hadde sagt til henne.» Joh 20,18

Vi har lagt bak oss atter en påske, hvor mange mennesker dro i alle himmelretninger for å nyte fridagene som påsken gir oss.

Men hovedtanken for oss kristne er hva Jesus gjorde for oss på Golgata kors for over 2000 år siden. Dagens tekst beskriver gleden som Maria Magdalena uttrykte da hun møtte disiplene til Jesus: ««Jeg har sett Herren!»

Mark 16,10.11 sier at Maria Magdalena gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med Jesus, og som nå sørget og gråt. Men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett Jesus, trodde de det ikke, men senere fikk de selv møte sin Herre og Mester, Jesus Kristus.

Jesus døde på korset for at vi skulle få leve, Han ofret sitt syndefrie liv for oss, slik at adgangen til Guds himmel ble åpnet gjennom sønnen Jesus Kristus, så vår frelse går gjennom Jesus Kristus, som gir adgang til Guds himmel. Han betalte våre synder med sitt blod, det er nåde over nåde for oss som tror på hans navn.

Sangforfatter Vidar Kristensen får uttrykt dommen og benådningen i en av sine mange sanger:

«Jeg har en venn som har gitt sitt liv, for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt i fra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen, slik lød den:

Du skal dømmes til døden!

Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke:

Til jorden sender Han Jesus som tar på seg både min skyld og dom, og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet! All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå,
det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene.»

«Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget.
Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53,4-5.