«Vær ikke altfor rettferdig og te deg ikke overvettes vis! Hvorfor vil du ødelegge deg selv?  Vær ikke altfor urettferdig og vær ikke en dåre! Hvorfor vil du dø før tiden?  Det er godt at du holder fast ved det ene, men du skal heller ikke slippe det andre. For den som frykter Gud, finner en vei ut av alt dette.» Fork 7,16-18

Det er ikke alltid like lett å være menneske i denne verden, selv om Gud skapte alt til vår glede og behag i begynnelsen for Adam og Eva. Etter at skapelsen av universet og vår jordklode var opprettet, så skapte Gud alt såre vel på 6 dager. Han hvilte på den sjuende dagen fra alle ting. Denne hviledagen skulle hans barn også holde hellig og hvile fra hverdagens strev. Våre «stamfedre» brukte dagens tekst til å finne visdom, med hele deres «renhet» ble borte, da Satan brukte en slange for å lokke Eva med tolkningen av det Gud hadde sagt til hennes mann, Adam. For Gud hadde sagt til Adam jfr 1 Mos 2,16-17:

«Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven; men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.»

Satan tolket Guds ord for Eva slik, at hun ville ikke dø om hun spiste, men hun ville få kunnskap om godt og ondt. Eva lot seg dåre av Satan og spiste av frukten, og delte frukten med sin mann, og han åt. Da var det for sent å holde fast på Guds ord, «giften» fra slangen hadde allerede besmittet Adam og Eva, de ble kastet ut fra fellesskapet med Gud. Nå var der ingen vei tilbake til Edens Paradis, de ble jaget ut av hagen og Guds engler passet på at de ikke fikk adgang mer. For de fryktet ikke Gud, og da fant de ikke en vei tilbake til hagen.

Jesus blir kalt den andre Adam, han er og var Guds sønn, rettferdig og himmelen verdig, han ga sitt liv for menneskeslekten, for at menneskene skulle igjen få lov å komme inn i Paradis. Adgangstegnet for å komme inn er navnet Jesus, de som er født på ny og gitt sitt liv til Jesus, har billett til Guds himmel.

Vi lever i avslutningen av nådens tid, som Jesus har gitt oss til å bli frelst. Denne tiden er en skumringstid. «Lyset» blir svakere som dagene går. Guds Ord blir tolket bort med menneskelige tanker og dagens forkynnelse skal være enkel for menneskene å forstå, dog uten omvendelse og korset. Når disse to ting blir tatt bort fra Ordets forkynnelse så kommer skumringens time over jorden.
Vi vet at når Ordet som er lyset, blir tuklet med, så begynner Satan på nytt sin tolking av Ordet, og med sine tjenere og erobrer de den kristne forsamling med sitt falske evangelium. I dag ser vi skumringen er kommet med full kraft og de som har gaven til å prøve ånder blir latterlig gjort.

I vårt land seiler «forkynnere» under bekvemmelighetsflagg, de sier seg for å være Ordets forkynnere, men de fremmer et «enhetens» budskap hvor paven er inkludert med sine forbindelser av «sekter» fra all jorden. Dette budskapet har ikke noe med evangeliet om Jesus og gjøre.
Når mennesker kommer inn i kirker med bilder og ikoner, og der disse  blir kysset av kirkegjengerne, da må det ringe en bjelle for oss som tror på Jesus Kristus. Når alt skal tilfredsstille verdens barn, da kommer skumringstimen snikende inn, og mange av de som leter etter sannheten, finner  ikke Ham som er VEIEN, SANNHETEN OG LIVET, nemlig JESUS KRISTUS.

For det er kun en mellommann mellom Gud og mennesker, det er JESUS KRISTUS og kun ham som skal tilbedes. Vær obs på det du ser på TV og hører av forkynnelse i kirker og andre Guds hus i dag, ikke alt holder mål, eller som Paulus sier:

«For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.» 2 Kor 11,4.