«For når sorgen er slik Gud vil, fører den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men verdens sorg fører til død. Se hva det førte til at dere lot sorgen bli som Gud vil: iver, forsvar, harme og frykt, lengsel, alvor og vilje til å straffe.» 2 Kor 7,10-11.

Paulus irettesatte menigheten i Korint fordi han hadde hørt om hor blant dem og det i en form som ikke engang hedningene kunne tåle, nemlig at en mann lever med sin fars hustru. Og menigheten var stolte! Paulus mente de burde ha kjent sorg og fått bort den som har gjort dette. Brevet som Paulus skrev til menigheten gjorde dem sorgfulle, men bedrøvelsen førte til omvendelse. Dette gledet Paulus seg over; for en bedrøvelse som er etter Guds sinn virker alltid til omvendelse og frelse.

I brevet til korintermenigheten skrev samme Paulus, at de ikke skulle ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Senere måtte han oppklare for menigheten hva han mente. Han mente ikke alle i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrkere, for da måtte de jo gå ut av verden. Nei, Paulus mente at de ikke skulle omgås en som går for å være en kristen bror, og som lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skulle de heller ikke spise sammen med.(1 Kor 5.)

Det var klare ord om «hor-saken» fra Paulus. Hva med de kristne menigheter i dagens samfunn? Har lederskapet i menighetene så god oversikt av sine medlemmer, at de kan følge med i deres privatliv? Jeg tror ikke det, men slarv innen medlemmene er dagligdags. Hvordan kan en bli ren og rettferdig og himmelen verdig? Jo, det er du om du har tatt imot frelsen i Jesus. Et siste vers på salmen av Ole Barattekaas (1895) lyder:


«Å hvilken nåde midt i all våde: Kristus har kjøpt oss just som vi er! Han måtte lide, kjempe og stride, Han måtte stå mot helvedes hær. Nu er vi frie - hør og gi akt: Synden på verdens Frelser er lagt! Gud nu forkynner nåde for synder, amen, halleluja!»

Botanikere sier at trærne trenger de sterke vårvindene for å skake opp stammen og de største greinene, slik at sevjen trekkes oppover for å gi næring til bladene som ligger i knopp. Du har kanskje opplevet livets harde vinder på samme måte, og du likte ikke de vindene.  Men måtte de til for å få alt på rette plass i livet ditt? Slike stormfulle perioder i livet, kan bli starten til en ny «vårdag» i ditt kristne liv.

Hva er hensikten med å oppleve tap-motgang-store bedrøvelser, sorger og motløshet etc.?

Jeg tror det er som vårvindene, vi trenger dem for å se om vi består prøven. Vårt kristne liv blir renset og feiet.

«Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da er dere mine disipler.» Joh 15,6-8.