«Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann.» Hebr 10,19-22 (NB

Vi har satt vårt håp til Gud, han skal en dag fri oss ut fra «jordens jammerdal». Dagens tekst sier at vi med frimodighet kan tre inn i helligdommen, noe som for en jøde var den visse død om han gjorde det.

For det var altså ordnet slik, at i den gamle pakt i Israel så var der to avdelinger i «helligdommen». Det forreste teltet gikk prestene stadig inn i når de skulle gjøre sin tjeneste. Men i det andre teltet gikk bare øverstepresten inn én gang om året, og da aldri uten offerblod. Det bar han fram for seg selv og for folkets synder. Avdelingene mellom disse to teltene hadde et forheng som var laget av fiolett, karmosinrød og purpurrød ull og av lin. Og forhenget skulle være for en skillevegg mellom Det hellige og Det aller helligste. Det er da klart at forhenget er et bilde på Kristus som menneske. Og det revnede forheng avskygger Kristi død. Hvorledes skal vi forstå dette?

Når Aron hvert år gikk inn til nådestolen, så var det jo en vei. Og denne besto i at han bar med seg en skål med blod fra offeret på kobberalteret, og bar dette inn foran seg. Bare ved dette hadde han frimodighet til å gå inn.  Men dette var likevel ikke "veien" for alle, men Gud regnet med en annen vei, som ennå ikke var åpenbart. Det skjedde først da forhenget ble fjernet, for da var det ikke lenger to rom, men veien var da åpent helt inn til helligdommen.

Da Jesus oppga sin ånd på korset, revnet forhenget i templet i to, fra øverst til nederst. Det sies at forhenget var flere cm tykt, og at det revnet fra øverst til nederst var «umulig», for hadde det vært omvendt kunne det la seg gjøre. Nå da forhenget i templet var borte, forkynte hendelsen at det som skilte oss fra Gud var nå fjernet. Synden var tatt bort! Dermed var det åpen og fri adgang inn til Gud for alle i Jesu navn.

"Veien", som Gud hadde regnet med i framtiden, var således Kristi stedfortredende død på korset. Denne veien er ikke lagt ved blod av bukker og okser, eller ved menneskelige anstrengelser, nei, kun med Jesus Kristus rensende blod. Så da er det for oss frelste å holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.

«Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld!
Gled dere da og hopp av fryd, for stor er lønnen dere har i himmelen. Det samme gjorde jo fedrene med profetene.» Luk 6,22-23

God helg på veien med Jesus!