«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»Joh 14,1-4.

Hvor står jeg når Jesus kommer? Er jeg rede til «take off»? Verden er opptatt med sitt «jordiske» ve og vel, men hva er vi troende kristne opptatt med? Mange mennesker som er kristne er overgitt over den tilstanden menigheten deres er i, men har de gjort noe med saken. Vi vet at der hvor to eller tre er samlet i Jesu navn, der er Jesus midt i blant oss. Skulle da menigheten mangle noe, om han vi tilhører er midt i blant oss?

Men når Jesus har måtte vike plassen for kunst og kultur, som kommer med kultiverte sangere og orgelmusikk. Sangene som der er ånd og liv med er borte, de er erstattet med kunstneriske kor og band uten ånd og innhold.  

Menigheten må jo ha inntekter til å dekke sine utgifter og i den anledning  arrangeres det alle slags aktiviteter, slik som loppemarked, kakelotteri og ungdomskvelder, og før jul, julemesse. Men dette opplegget er jo akkurat det samme som verden har, og utad viser menigheten med sine aktiviteter at de har noe å tilby alle og enhver, men mangler hovedpersonen Jesus. Men når kraften er borte, er det bare «vårt kjød» igjen og da må vi gjøre et valg. Jesus tok «svepa» og rev ned alle bordene da de gjorde hans bønnehus til salgsboder. Hva kan vi gjøre i dagens situasjon?

Vi må  be om en åndelig bedømmelse fra Guds ord og ånd, Jesus må få virke i oss med sin kraft. Det er en ensom vei og gå med Jesus, du blir ikke særlig populær av de andre såkalte kristne, for du som er i Ånd, ser så uendelig mye som de ikke ser. Hån og spott møter du, der ord kan lyde : Du må ikke tro du er så mye bedre enn oss, hva tror du at du er?  Når du ser at veien er å gå ut fra ditt tilholdssted, koste hva det koste vil,
da står Jesus der og venter på deg med sine åpne armer og sier: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Himmelske åpenbaringer vil bli gitt deg, og du vil få se inni rike skattkammer, som han har på lønnlige steder. Da kjenner du at du lever og at hans ånd bor i deg til å tjene ham med hele ditt liv, for han sier at når vi holder oss nær til ham, skal han holde seg nær til oss.

For noen år siden skrev en på sin blogg:

«Jeg er glad at Jesus har vist meg alt dette, det er nåde alt sammen, jeg har ingenting og rose meg av, jeg er avhengig av Jesus hele døgnet, men jeg er så takknemlig til Jesus at jeg er helt annerledes enn alle de andre. De sier Norge er ett kristen land, det har det aldri vært, det er ett religiøst land, men jeg vil stå utafor leiren og bære hans vanære, det står at Israels folk var ett folk som bodde for seg selv, og der vil jeg også være.»

«Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.» Joh 14,23-24.