«Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.» Salme 119,9

Salmisten er opptatt av å søke Herren av hele sitt hjerte, og han ber Gud om at han ikke farer vill, slik at han kommer bort fra hans bud!
I hjertet sitt har han gjemt Herrens ord, slik at han ikke skal synde mot Ham. Han lovpriser sin Gud og ber ham å lære hans forskrifter.

Å være en kristen ungdom i dag, som vil følge salmistens oppskrift, kan by på mange utfordringer i oppveksten, selv om de vet at Jesus vil aldri slippe dem eller svikte dem. Men det som skjer i ungdommens liv, er at verdens lyster og begjær lokker dem bort fra livet med Jesus. Det starter i det små, litt avvik fra Guds ord og så kommer de på avveier borte ifra Jesus. Men Jesus har ikke sviktet dem, han kaller på dem og vil ha dem tilbake i hans trygge armer. Jesus sier:

«Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?» Matt 16,24-26.

Skjønner vi hvilke krav Jesus stiller til oss alle som vil følge ham? Verden stiller også krav som må følges, om ikke så blir du «straffet». Deres bud lyder : «Vil du ikke så må du!» Bare i vårt land har vi tusenvis av lover og forskrifter som vi innbyggere må holde og følge. Blir du tatt for ikke å holde lover og forskrifter, så vanker det bøter, og i verste fall fengsel. I Norge gikk lovene før i tråd med Guds lover når det angikk moral og vanlig livsførsel.

I dag er vi på kollisjonskurs i flere moralske spørsmål, sett fra en kristen ståsted.

Ekteskapsloven er nå stikk imot Guds ord. Guds ord sier at til mann og kvinne skapte han dem. Mannen skulle forlate sin mor og far og holde seg til sin hustru. Nå sier norsk lov at du har rett og lov til å gifte deg med likekjønnede, mann/mann og kvinne/kvinne. Barn som er i mors kropp, er prisgitt morens avgjørelse om det skal få komme levende ut til denne verden. Samboerskap er godkjent av staten som et lovlig levesett. Likekjønnede ekteskap og andre løse forhold kan få en «surrogatmor», som er en person som bærer fram og føder et barn for andre. Etter fødselen overleveres barnet til de som skal være barnets juridiske og sosiale foreldre.

Oppdragelsen av barn er ikke ubetinget gitt til foreldrene, nei, vi har lover og regler for hva foreldre kan bestemme over sine barn i dag .

Går det an å komme igjennom livet for en ungdom med et kristent ståsted helskinnet uten å ta skade på sin sjel? Ser du rundt deg i samfunnet, så vil du oppdage, som en «hengiven troende», at det er ikke lett å se forskjell på en kristen eller på en ikke troende. Jesus sa at vi som tror på ham er verdens lys og salt, men om lyset er borte og saltet har mistet sin kraft, hvilket kjennetegn på en kristen er det da igjen?

Vi hører ifra andre land hvor forfølgelse av kristne kan ende med døden, men da opplever en at barn står klar til å gå i døden for sin tro på Jesus.

Gleden i Herren er vår styrke. Uten Herren Jesus er vi ille ute, men med ham på laget er vi i trygge hender, komme hva som komme skal.

Men vår ungdom trenger vår forbønn i dagens møtende krav. En sang toner inni meg nå hvor et vers lyder:

«Jeg trenger Din fylde Jesus, jeg trenger den hver en dag. Så fyll meg og bruk meg, min frelser. Hver stund til Ditt velbehag.»

«Vær våkne, stå fast i troen, vær tapre og sterke! La alt dere gjør, skje i kjærlighet.» 1 Kor 16,13-14.