«Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.» 1 Kor 15,20-22.

Hvilken rolle tildelte Gud Adam i sitt skaperverk på jorden? Har du tenkt over den tanken? I dag hører en stadig om roller som menneskene er opptatt av, ja, alle må ha en rolle i livet sitt, for har du ikke det, så hva er vitsen med å leve da?

Guds rollespill på jorden begynte med liv og vekst. Skaperverket Jorden er i Bibelen omtalt i to seksjoner. Første seksjon beskriver skapelsen som gikk over seks dager, sjuende dag hvilte Gud. Andre seksjon av skapelsen er gjengitt mer detaljert, med å gjengi at ennå hadde ikke et grønt strå grodd fram. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde sprang fram av jorden og vannet hele marken. Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning.

Herren Gud plantet så en hage i Eden, et sted i øst. Der satte han mannen han hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, herlige å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet som gir kunnskap om godt og ondt. Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. Og Herren Gud gav mannen dette påbud:

«Du kan spise av alle trærne i hagen. Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»
Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.»

Men før Herren Gud gjorde det, tok han jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mannen gav hver levende skapning, det skulle den ha. Så satte mannen navn på alt feet, alle fuglene under himmelen og alle ville dyr i marken. Men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like.

Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Da sa mannen:

«Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» 1 Mos 2,23.

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke, for Satan hadde enda ikke fått fotfeste hos dem. Mer i morgen om syndens rolle på jorden.
   

«Men hver og en i sin orden: Kristus er den første, deretter følger de som hører Kristus til, når han kommer. Så kommer enden, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde.» 1 Kor 15,23-24.

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort altyazılı porno travesti porno rus porno