«Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen svarte slangen: «Vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen. Bare om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Den må dere ikke spise av og ikke røre; ellers skal dere dø!»  1 Mos 3,1-3.

Det er viktig å følge rollen Herren Gud har gitt oss mennesker. Adam fikk rollen med å gi navn til feet, alle fuglene under himmelen og alle ville dyr i marken, men fiskene ble unntatt. De ble også unntatt ved syndefloden, Noah tok ikke meg seg fiskene inn i arken.

  • Adam og hustruen Eva levde lykkelige i Edens hage, hvor Herren Gud besøkte dem, helt til Satan kom «forkledt» i slangen til Eva med

spørsmålet: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?»

Slangen visste godt hva Gud hadde sagt, men sådde tvil til Eva med sitt spørsmål. Adam hadde nok fortalt Eva om treet midt i hagen, at frukten av det treet måtte det ikke spises av. Spiste de av det, så ville døden innta menneskene før eller senere i livet deres. Slangen benektet døden for Eva, men om de spiste av den frukten, så ville de bli som Gud og kjenne godt og ondt.  

Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Ingenting skjedde. Hun gav så mannen sin av frukten, som var med henne, og han spiste, enda han visste hva Herren Gud hadde sagt til ham. Da først ble deres øyne åpnet, og de merket at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Da hørte de Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsvinden. Og Adam og Eva gjemte seg for ham mellom trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på Adam og sa til ham: «Hvor er du?» Hvorfor ropte ikke Herren Gud på Eva som først tok av frukten? Nei, Herren Gud ropte på den som var ansvarlig i rollen som Edens vokter. Adam svarte at han hørte Herren Gud i hagen og da ble han redd fordi han var naken, og han gjemte seg.

- «Hvem har sagt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?»

Adam svarte: «Kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg spiste.» Herren Gud sa til kvinnen: «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen lokket meg, og jeg spiste.»

Resultatet av ulydigheten for rolleinnehaveren Adam, ble at slangen ble forbannet framfor alle dyr på jorden, og Eva fikk dommen, at med smerte skulle hun føde sine barn, pluss at hennes lyst skulle stå til hennes mann, ikke til en annen kvinne og han skulle råde over henne.
Til Adam sa han: «Fordi du hørte på din hustru og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden for din skyld være forbannet.» Enden på livet for Adam ville bli å vende tilbake til jorden; «for av den er du tatt. Av jord er du, og til jord skal du bli.»

Adam kalte sin hustru Eva, for hun ble mor til alle som lever. Herren Gud laget klær av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med.

«Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» Så viste Herren Gud dem ut av hagen i Eden og satte dem til å dyrke jorden, som de var tatt av. Han jaget menneskene ut; og øst for hagen satte han kjerubene og det flammende sverd som svinget fram og tilbake. De skulle vokte veien til livets tre.»