«Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. Det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles.» Apg 2,42- 44.

Vi har sett på rollefordelingen som Herren Gud ga Adam som ansvarlig for skaperverket hans på jorden. Adam sviktet i sin oppgave helt i starten av sitt jordeliv, han lot seg friste av hustruen Eva, og spiste av treets frukt som Herren Gud hadde sagt de ikke måtte spise. Resultatet ble en adskillelse fra Herren Gud og menneskene han hadde skapt. Dette kom seg av at Gud ikke tåler synd fra oss mennesker, og den første synden som ble gjort mot Gud, den var Adam opphavsmannen for. Etter ni generasjoner på jorden, angret Herren Gud at han hadde skapt menneskene, samt dyr og fugler. Men en husstand fant nåde hos Gud, det var mannen Noah i den 10 generasjonen. Utfra han kommer menneskeslektene på jorden i dag. Abraham var en mann fra denne etterslekten som Gud tok ut til å bli hans eiendomsfolk på jorden.

Abrahams slekt ble til en velsignelse for Israel folk, som ble kalt jøder, men også for oss hedninger ble hans slekt også vår redning. For Guds sønn, som var ansvarlig for sin fars skaperverk , sa seg villig til å gjenopprette Adams fall på jorden. Dette skjedde på den måten at Guds sønn ble født av en kvinne på jorden, ved navn Maria. Ættetavlen til Jesus Kristus kom fra Abraham og dermed ble vi alle velsignet, slik som skriften sa at Jesus var «Davids sønn og Abrahams sønn.» 

Jesus omtales i skriften som den andre Adam, den første brakte synden inn i menneskeheten, den andre brakte gjenopprettelse fra synden.

Livet sitt ga han for oss på Golgata kors, slik at gjennom Jesus får vi adgang til Faderen. Men slik som den første Adam fikk valget om å ikke spise av frukten, slik må hver enkel av oss ta et valg, om vi vil ta imot Jesus nåde og evig liv eller forbli i syndens tilstand. Johannes evangelium kap.3,vers 16-17 gir oss utfordringen om vi vil tilbake til Edens hage, Paradis i Himmelen, det fullkomne liv i evighet:

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.»