«Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg over å høre brudgommens stemme. Denne glede er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta.» Joh 3,29-30

Johannes døperen var en som var sendt i forveien for Guds sønn Jesus. Mange tenkte at denne mannen måtte være den kommende Messias og derfor må han si folket hvem er hvem. Johannes sier Jesus er brudgommen og det er han som har bruden. Johannes døperen slår fast at Han som kommer ovenfra, står over alle. Den som kommer fra jorden, er av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, står over alle. Han vitner om det han har sett og hørt, men ingen tar imot hans vitnesbyrd. For den som har tatt imot Jesu vitnesbyrd, har stadfestet at Gud taler sant. Han som Gud har utsendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål. Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.  (jfr Joh 3, vers 29-36)

Den jordiske Adam ble skapt av Herren Gud, det var også han som formet hans make, Eva, som ble «mor» til alle mennesker på jorden.

Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 1 Mos 1,26.

Vi ser av teksten at Gud var ikke alene om å skape menneskene, for han sier «La oss skape mennesker i vårt bilde». Hvem var med ham? Jo, «Guds Ånd svevet over vannet,» sier 1 Mos 1,2b og «I begynnelsen var Ordet (Jesus). Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til,» skriver Joh 1,1-3.

Det som vi venter på er at Jesus skal komme på skyen for å hente sin brud, sin menighet. Når basunen lyder ut i «himmelrommet» så vil Jesus komme for å hente sin brud; inntil den dagen kommer, så vil vi arbeide med frykt og beven på vår frelse. Vi ønsker at alle menneskene skal bli reddet fra fortapelsen borte fra Gud, derfor vitner vi for dem som tar imot vårt vitnesbyrd om Jesus som vår frelser og herre.

«Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» Åp 4,1