«La dem strykes ut av livets bok og ikke skrives opp blant de rettferdige! Men om jeg er elendig og lider, så la din frelse beskytte meg, Gud!» Sal 69,29-30.

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg og hver norsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret har stemmerett, hvis ikke en har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Om du møter opp på stemmelokalet på valgdagen, så må du legitimere deg og så leter de opp i valgmanntallsboken om ditt navn står der.

Valgfunksjonæren leter febrilsk etter ditt navn, men kan ikke finne det. Da må han bare medgi deg, at din stemme blir ikke regnet med. Nå husket du at det stod en annonse i lokalavisen at valgmanntallslisten var utlagt til offentlig skue fra den og den dato, slik at du kunne sjekke om du var oppført i manntallet. Det gjorde du ikke, for du stod der jo ved siste valget.

En dag kommer en obligatorisk «åndelig flyttedag» for hver og en av oss. Det to flyttesteder, det ene krever ikke visum eller pass, men det gjør derimot det andre stedet. Det ene stedet heter Helvete og det andre heter Himmelen. I Helvete styrer Satan og i Himmelen styrer Gud. Helvete beskrives slik av Jesus:

«Jeg sier dere, mine venner: Vær ikke redde for dem som slår legemet i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som først kan slå i hjel og så har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte!» Luk 12,4-5.

Husker at det gikk lenge før jeg oppdaget at det var Gud en skulle frykte, ikke Satan. For det er Gud som har makt til å kaste mennesker i helvete. Om ikke Gud hadde sendt sin sønn Jesus til oss på jorden, så ville vi vært fortapt, det vil si borte ifra Gud for alltid. Men Jesus tok vår synd (straff) på seg, han led døden for oss på Golgata kors, ved hans blod fikk vi renset bort vår synd. Men her kommer en kunngjøring fra Gud:

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»Joh 3,16.

Tror du på Jesus Guds sønn som din frelser? Hvis svaret er ja, da er ditt navn innskrevet i livets bok i himmelen. For å sjekke at ditt navn står der, så må du høre vilkårene fra Jesus:

«Jeg sier dere: Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. Og den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som spotter Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse.»

For å komme til himmelens land må du være født på ny, slik at du lever det nye livet i Jesus og hans nåde til oss, og da er «passet» for å komme inn til Guds himmel:

«For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme.» Rom 10,9-11.

God helg!

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort