«Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øversteprest som vi bekjenner.» Hebr 3,1.

En broder i Herren skriver: «Alle har vi vel en forståelse av hva en Ambassadør fra et annet land i denne verden har som oppgave å utføre?

Men når det gjelder Gudsrike er det helt annerledes. Hans rike bygger på helt andre verdier og åndelige lover. Det er et rike som vil bestå når alle andre riker faller, det er et evig rike. Jesus er Konge i dette evige rike.

Jesus var den første som sa, Guds rike er kommet ved at syke ble helbredet, de undertrykte ble satt fri og de gode nyheter ble forkynt for de fattige. Jesus ble salvet av DHÅ til å gjøre under, tegn og mirakler. Han underviste i ordet, proklamerte ordet og levde det ut i praktisk handling.

Hva så med oss som er født inn i det nye riket og skal være Hans Ambassadører. Lever vi som Jesus gjorde?

Vi kjenner vel til historien om hva Jesus sa til sine disipler. Det er til det beste for dere at Jeg reiser til min far, for da kan Jeg sende dere DHÅ og Han skal bli i dere og virke gjennom dere så dere kan gjøre de samme gjerninger som jeg gjorde, ja enda større. Ble det slik? Ja det ble slik, de var ikke mange i begynnelsen, men etter at Ånden kom over dem så eksploderte det i kraft og mange tok imot budskapet og lot seg døpe/begrave og bli oppreist med Kristus.

De første troende ble kalt kristne for de gjorde de samme gjerninger som Jesus deres Mester. Når vi ser på oss troende i dag og hvis vi skal kalle oss kristne, må vi være villige til å la den hellige ånd hjelpe oss til å gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde. Vi blir født på ny ved å ta imot Jesus og la han bli herre i våre liv. Det er klart. Men Mesteren forventer at vi leser/hører ordet og handler på det. Vi er for menneskene rundt oss levende brev og Ambassadører for Kristus Jesus.

Har vi blitt for like verden? Vi som skulle bli mere og mere lik Jesus. Jeg tror det er tid for å la Herren hellige oss så Han kan,  leve Kristuslivet gjennom oss ved DHÅ.

Vi som er Ambassadører for et helt annet slags rike, trenger å la det skinne gjennom oss i kjærlighet, godhet og gode gjerninger.

Dersom vi bedømmer oss frelste og ser på hva vi gjør i samfunnet, så er vi lite synlige og er mere hale enn hode. Vi som er utsendt for å representere et vidunderlig rike. Vi har fått et himmelsk oppdrag, ved å bringe Gudsrike ned til jorden så Hans vilje skjer på jorden, slik den skjer i himmelen, ifølge Fadervår. Dersom ikke verden ser Gudsrike i funksjon, vet de ikke hva det handler om.

Gudsrike er ikke noe som bare hører hjemme i menighetene. Menighetene har fått oppdrag å utruste alle himmelborgerne til å formidle de gode nyheter om Jesus og Hans rike, ute der menneskene er. Det vil skje ved deres liv og handlinger, i ånd og kraft som bevis.» Del 2 følger i morgen.

Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå!  Ef 6,23-24

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort