«Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av.» Hebr 3,6

Del to:

«Jeg så en gang et syn. Jeg var på en strand og så utover havet, der så jeg noe som fløt og det kom nærmere, det var en flaskepost. Jeg tok den opp og så at flasken innhold en beskjed. Der stod det: Min menighet skal ledes av de fem tjenestegaver apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Det jeg la merke til,  var at denne flaskeposten hadde drevet rundt på havet i lang tid. Kanskje ingen hadde brydd seg med å ta den opp.

Jeg opplever at det er viktig for menighetene å gjøre noe med dette budskap som kom til meg i et syn om en flaskepost. Kanskje et hinder for å handle på Mesterens ordninger har vert mangel på økonomi og tro på Guds forsørging? 

Jeg hører Mesteren sier at Han har store og mektige planer i denne siste tid før Han kommer for å hente sin brud. Noen av de planer er å utøse sin Ånd over alle mennesker og fylle hele jorden med sin herlighet. Det vil komme vårregn og høstregn på samme tid. Han sier, akt ikke på fortiden, for se Jeg gjør noe nytt i blant dere og igjennom dere. 

De som vil leve etter ordet og frykte Gud vil bli forfulgt i tiden som kommer. Vi må bestemme oss om vi er villige til å være Hans Ambassadører i endetiden. Herren holder på å samle sin hær og utruste den for stor innhøsting av sjeler/mennesker. 

Det bli en helt ny tid, på jorden, før Jesus henter hjem alle dem som venter på Han.

Vi som tror på Jesus, trenger å spise åndelig mat i Guds ord. Ved å be mye i ånden og være undergitt Gud og så kan vi stå satan imot i tro. Livet med Jesus Kristus er ingen lek, vi er i en krig mot makter og myndigheter, men Jesus har beseiret dem alle på korset.

Som Ambassadør trenger vi alltid å være ikledd Guds fulle rustning og være tilgjengelig for Hans oppdrag i og gjennom oss. Det er viktig å trene på å høre hva Ånden sier til oss og handle på det! Slik blir vi ordets hører og gjørere og bygger vårt hus på klippen/fjell som er Jesus.

Oppfordring! Vær en Kristi Jesus disippel og Ambassadør, hvor du enn går.

«Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.» Ef 6,10-11.

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort altyazılı porno travesti porno rus porno