«Dere skal altså legge vinn på å tale profetisk, mine brødre, og ikke hindre tungetalen. Men alt må gå sømmelig og ordentlig for seg!»       1 Kor 14,39-40.

«Herrens ord til oss» skrev en søster i Herren på sin blogg i mai 2019, der hun blant annet skriver:

«Det Jeg gjør i Mitt land, det Jeg gjør i Norge i dag, det er å bevege deres hjerter. Fordi den vekkelsen som allerede er på gang i Norge, den bryter ut i fra hjertene. Den springer ut fra Mitt hjerte, til ditt hjerte. Og den begeistringen, og den kjærligheten som du kjenner at Jeg har for deg, er du tvunget til å gi tilbake til Meg. For ditt indre menneske, kan ikke annet enn å respondere på det Jeg gir til deg. Det vil bli en kjærlighets vekkelse i Norge. For de som elsker Meg, de som tilber Meg i ånd og sannhet, de har gitt seg helt over til Meg. De er lei av det overfladiske, de er lei av det som er organisert, de er lei av at Min Hellige Ånd ikke får lov til å komme inn på møtene. Hvordan i all verden skal Jeg kunne bevege Meg med Min kraft, med Min kjærlighet når Den Hellige Ånd ikke får lov til å komme inn på møtene. Hvordan skal Jeg kunne salve dere til å utføre Min gjerning, hvordan skal Jeg bevege Meg når døren er stengt? Det blir menneskeskapt det som skjer, og menneskene hyller det.»

«Det fine med å gå til gudstjeneste i en kirke er at jeg alltid vet hva som kommer,» sier noen. Er du også blant dem som liker å vite «programmet» på forhånd? Det er noe trygt og godt for «kjøttet» å vite hva som kommer, men er du født på ny og døpt i vann og ånd, da vil du nok kjede deg i «kjøttet». Kommer du på et møte hvor Ånden får virke med sin kraft, da vil du ikke oppleve at møtet er kjedelig, men at du med glede kan få hengi deg til Herren Jesus i Den Hellige Ånds kraft og ledelse.

Paulus påpeker i 1 Kor 14,32-33 at : «Profeter har herredømme over åndene som taler i dem, for Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud.»

Bakgrunnen for Paulus formaning til korintermenigheten, var nok det en kan oppleve i de frie forsamlinger, at nådegavene brukes mange ganger i uvitenhet. Når du hører mennesker taler i tunger med høyt volum og den ene avløser den andre i bønn til Gud, da blir noen litt «redd» av seg. Men kommer noen med tydning av tungene, så vil de møtende menneskene forstå hva som ble sagt. Eller faller noen i golvet av Den Hellige Ånds berøring, så kan det også gjøre noen engstelig og redd. Alt som er ukjent for oss mennesker, kan gjøre sitt til at du føler deg ikke «hjemme» i den forsamlingen. Men kommer du som en åndsfylt mann/kvinne inn på et møte der forsamlingen står i full lovprisning til Gud, så vil du falle inn helt «automatisk». Hvorfor? Fordi din ånd er «bunden sammen» med deres ånd, dere er ett i Jesus Kristus til Guds faders ære.

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde.» Gal 2,19b-21a.