«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land.»  2 Krøn 7,14.

I vårt naboland Sverige er det dannet en bønnebevegelse som har fått navnet Sverige 7:14, som står for dagens tekst. Foregangsmannen for denne bevegelsen er Lars Enarson og bønnene de ber er fire punkter fra dette skriftstedet, nemlig:

1) «Hvis dette folket ydmyker seg og ber», betyr at vi ber om en bønnevekkelse.

2) «Søker meg og vender seg bort fra sine onde veier», betyr at vi ber om at de kristne i Sverige skal våkne og omvende seg.

3) «Skal jeg høre dem fra himmelen og tilgi dem syndene», betyr at vi ber om at mange skal bli vasket rene i Lammets blod og bli frelst.

4) «Lege landet» betyr at vi skal få en ny regjering som velsigner Israel.

Den svenske predikanten, som for tiden bor i Jerusalem, innrømmer at han selv ikke hadde noen planer om å begynne å be spesielt for Sverige, men den 12. januar 2018 vekket Herren ham og talte til ham et meget alvorlig ord om det gamle hjemlandet hans.

«– Det som skjer i Sverige nå, er en del av en bevisst strategi i å bryte ned samfunnet for å kunne innføre antikrists diktatur,» sa Gud ifølge den svenske predikanten. (Kilde: Norge Idag 28.5.19)

Hva med vårt land? Ligger vi bedre an i vårt Gudsforhold enn våre naboer? Jeg tror ikke det.

Er vi det landet som har en regjering som velsigner Israel? Svaret er nei, vi er ikke dem som åpent velsigner landet, men kan ha dialog med de styrende i landet, men å si at Jerusalem er Israels hovedstad, nei, det kan vi ikke. Hvorfor ikke? Nei, da må vi flytte ambassaden vår dit. Nei, Norge følger EU og kan ikke bryte samholdet der. USA viste vei og brøt ut av den gamle «tankegangen» og anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og da er flere kommet etter.

Vi som bekjenner Jesus som Herre, vet at Jerusalem ble gjort til landets hovedstad av kong David og ikke bare det, men Gud selv sier i sitt Ord:

«Rop ut på ny og si: Så sier Herren, Allhærs Gud: Enda en gang skal mine byer flyte over av det som godt er.
Herren skal igjen ha medynk med Sion og velge ut Jerusalem enda en gang.» Sak 1,17.

Jerusalem er jordens navle, jfr.Esek 38,12. Hva har Jerusalem og Israel gitt oss hedninger ? Først og fremst at Guds ord (Bibelen) ble betrodd dem. Jesus, Guds sønn, ble født i landet. Jesus selv sa: «Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Joh 4,22. Hva mer kommer ifra jordens navle? Innen datateknologi så har og er Israel den ledende på verdens basis, innen medisin, jordbruk og de leder i antall nobelpriser. Jødene er og blir Guds utvalgte folk, samme hva vi sier eller motsier. Gud er suveren, det valget han tok med å gi Israel, status som hans eiendomsfolk på jorden, det kan ingen teologer endre på. Feilfrie er ikke jødene heller, like lite som resten av oss mennesker, men Herren Gud har bestemt følgende:

«Jeg oppretter en pakt mellom meg og deg og dine etterkommere fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og for dine ætlinger etter deg. Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan-landet, gir jeg deg og din ætt som eiendom til evig tid; og jeg vil være deres Gud.» 1 Mos 17,7-8.

God helg!