«Jeg bad til Herren min Gud, bekjente vår synd og sa: «Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og viser miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud! Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige; vi har veket av fra dine bud og lover.» Daniel 9,4-5.

Daniel var en mann som tjente Herren Gud i sitt daglige liv, i dagens tekst bekjenner han sitt folks synder for den allmektige Gud. Resultatet ble at mens han ennå talte og bad og bekjente sin egen og hans folk Israels synd og bar fram for Herren sin Gud en inderlig bønn for hans Guds hellige fjell, ja, mens han ennå holdt på å be, kom Gabriel, den mannen han tidligere hadde sett i synet, og han fløy helt bort til ham. Det var ved tiden for kveldsofferet. Han ville lære Daniel og sa:

«Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg full innsikt. Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle deg det; for du er elsket av Gud. Så merk deg ordet og gi akt på synet.» vers 20-21.

Engelen sa at sytti uker var fastsatt for hans folk og den hellige byen Jerusalem, til ondskapen hadde nådd sitt mål og synden tok slutt.
69 av disse ukene er oppfylt for Daniels folk, dvs jødene, allerede, men det gjenstår en uke, den 70. uken. Denne uken er det Antikrist som leder an på jorden og han vil få jødene med seg i en fredspakt, sammen med resten av jordens befolkning. Denne pakten på 7 år vil Antikrist være slu de første 3,5 årene, for så vise sitt sanne ansikt ved å sette seg i jødenes nye tempel i Jerusalem og ber om full tilbedelse som gud. Da våkner jødene, dette er en falsk Messias, for ingen andre enn Gud den allmektige skal tilbes. Da kommer jødene inn i en stor trengselstid og de som er kommet til tro på Jesus, etter at menigheten er hentet hjem til Jesus, slik som Paulus sier i 1 Tess. 4,15-18.

«Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!»

Mens vi venter på at Jesus skal komme å hente de troende, sin brud, hjem til himmelen, må vi arbeide på vår frelse med frykt og beven. Jfr,Fil 2,12. Det er ikke vi som skal gjøre noe mer enn det Jesus har gjort på Golgata kors for oss, alt er ferdig, vi blir frelst av nåde, ikke med egne gjerninger. Jesus sa at vi må ta vårt kors opp og følge ham, for det å bekjenne Jesus som vår frelser for andre ufrelste mennesker er ikke alltid like lett. Men mange kristne skoleelever opplever å bli mobbet av medelever på skolen og i fritiden. Da er det godt å holde sammen alle vi som er troende, slik at vi styrker hverandre i bønn og tilbedelse til vår Herre Jesus, vår frelser.

«For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist! Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn. Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen.» 2 Joh 1,7-9.