«Denne overbevisning har vi i Kristus, for Guds ansikt. Ikke slik at vi av oss selv er i stand til dette; vi kan ikke tenke ut noe, som kom det fra oss. Det er Gud som har satt oss i stand til det, han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.» 2 Kor 3,4-6.

Til vanlig vet menneskene forskjell på en «død» stein og en «levende» stein. Når en bygger grunnmuren til et hus med «død» stein, så vet vi at steinene ligger i ro om fundamentet under er fast. Steinene må hogges og tilpasses hverandre . Men om du bygger et hus med levende steiner, så trenger ikke de steinene hogges og tilpasses, for de tilpasser seg etter hverandre.

Hva er forskjellen på en levende kristen mot en død kristen?

Vi finner eksempel på dette hos Paulus (Saulus). Om han står det i Apostelens gjerninger ,kap 22, versene 3-4:

«Jeg er en jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter fikk jeg grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har brent for Guds sak som dere alle gjør det i dag. Jeg har arrestert og latt fengsle både menn og kvinner, ja, til døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne lære.»

Den mannen vil jeg si var en «død kristen» om dette hadde hendt i dag. Han trodde på bokstavene i hele loven og skriftene til jødene, han ville blitt regnet som en god biskop i Den norske kirke i dag. Han gjorde som bokstavene i loven sa og da var der ingen barmhjertighet å få for de som avvek fra troen på den læren. Hans Nilsen Hauge ble også rammet av denne døde troen, hvor presteskapet i vårt land brukte lovens bokstav og ikke Guds levende ord. Den døde tro på Jesus Kristus har tatt livet av millioner av mennesker opp igjennom tidene fordi «bokstaven» slo i hjel.

Men samme Paulus møtte en dag sin åndelige læremester, som han ikke kjente, men allikevel forfulgte alle hans venner, nemlig Jesus.

Paulus ble med ett helt maktesløs og måtte spørre Jesus, hvem han var? Jesus sa da at han var den som han forfulgte. Møtet av Lyset var så sterkt at synet til Paulus ble borte for en tid og han måtte leies inn til byen Damaskus. En Herrens tjener hadde fått beskjed av Jesus å legge hendene på Paulus, slik at synet kom tilbake. Fra den dagen ble han født på ny og lot seg døpe til Jesus Kristus navn. Omvendingen førte Paulus til motsatt lag, fra en «død kristen» til «en levende kristen». Nå ble han selv forfulgt av sin tidligere «arbeidsgiver» fordi han var blitt en levende kristen, som trodde at Jesus var Messias.

Er du en levende kristen som lever livet i Jesus Kristus i hverdag og helg? Sannhetene som Jesus åpenbarer for oss må bli en del av oss. De må ikke bare bli en opplevelse, men en del av vår natur. Da først blir vi levende kristne og ikke døde kristne. Vi vet at han som begynte en god gjerning i oss, er mektig til å fullføre den. (Jfr Fil 1,6.)

«Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.»  1 Pet 2, 4-5.