«På den tiden kom det noen til ham og fortalte ham om noen galileere som Pilatus hadde drept, slik at deres blod blandet seg med blodet fra dyrene de ofret. Da tok Jesus til orde: «Mener dere at de var større syndere enn alle andre galileere, siden det gikk så ille med dem? Nei, men jeg sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.» Luk 13,1-3.

Jesus får en opplysning fra noen av innbyggerne på stedet der Jesus er om en hendelse hvor noen galileere var drept av Pilatus, hvor da deres blod hadde blandet seg med blodet fra dyrene som de ofret. Jesus måtte da stille dem et spørsmål om de mente at de galileerne som ble drept, var større syndere enn alle de andre galileerne? Dommen til Jesus var et nei, men om de ikke vendte om, så ville de alle omkomme slik som de.

For oss melder spørsmålet seg : På hvilken side er hver enkel av oss på?  Tar du parti med det som er rett, eller med det som er galt?  Om du tar parti med det som er rett, så leder det til evig liv, men tar du det motsatte parti, så leder det til ødeleggelse. Jesus svar og budskap til oss alle er enkelt: Alt du trenger å gjøre for å få et nytt liv, er å omvende deg fra dine synder. Bli født på nytt til et liv i Jesus Kristus.  Om du ikke vil omvende deg, så går du til grunne til evig fortapelse, borte fra Gud. Gud ønsker ikke å hogge oss ned, men i stedet elsker han oss så høyt at han ga sin enborne Sønn, Jesus Kristus, som sonet våre synder.

En som var muslim fikk høre om Jesus som frelseren og han ble født på ny, tok imot Jesus og lever nå i krigens omgivelser i Midt-Østen, han sier:

«Hvis jeg måtte velge mellom den nye troen min og hele verden, så ville jeg velge Jesus. Vi har det kanskje ikke perfekt, men når jeg ser tilbake, ser jeg at de nye verdiene i livet vårt er verd mer enn noe annet.»

I vårt land har vi hørt evangeliet i mange årtider, men i de siste ti-årene er det stadig flere som sier de ikke har hørt om Jesus. Da er vi kommet på avveier fra vårt kristne budskap, som vi har hatt forkynt blant oss. Da kommer spørsmålet til deg som før: Hvilken side velger du å følge? Velger du Jesus og hans frelsestilbud til deg, eller velger du å følge veien som fører deg til fortapelsens endestasjon som kalles helvete.

Der vil vi komme om vi ikke vender om. Uten Jesus Kristus er vi fortapt, for det ikke frelse i noe annet navn, enn navnet Jesus.

«Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Agj. 4,12