«Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre: La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.»  2 Tess 2,1-2.

Vi går imot pinse. Det er få unge mennesker i dag som vet hva pinsefeiringen er. Jula er grei, påske vet de mere om, men pinse, nei, der melder de fleste pass. Pinsedagen var den dagen Ånden kom over de troende apostler i Jerusalem, og ca 120 mennesker var samlet på Øvre Sal i bønn og tilbedelse til sin Herre og Gud. Jesus hadde bedt dem vente i Jerusalem på kraften, som skulle komme over dem, før de gikk ut med evangeliet. Da sendte Jesus Ånden over dem og de 120 på den Øvre Sal. De begynte å tale i andre tungemål til alle som var i Jerusalem den dagen. Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de 120 menneskene satt.

Men i Jerusalem bodde det mange fromme jøder fra alle verdens land. En stor mengde samlet seg da de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret; for hver enkel av dem hørte sitt eget språk ble talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler?  Hvordan henger det sammen at enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål?.. Vi er jøder eller har gått over til jødedommen og har flyttet hit fra Roma, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne språk.» De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr og sa: «De har drukket søt vin og er fulle.» Og fulle folk er ikke noe å høre på. Men denne pinsedagen gjenopprettet Jesus sin menighet slik at alle forstod hva apostlene talte om, de hørte ordene på sitt eget språk.

Noen av dere husker kanskje historien om Babel, da hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da sa de til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. «Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»
Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde og Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.  Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

Men vi kristne har nå fått ett språk, som vi alle forstår, det er ett Åndens språk, noen kaller det «Kanaan-språk» og vi er blitt ett folk - Guds menighet. - God pinsehelg!

«På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje.» Rom 8,26-27.