«Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.» Jak 4,4.

Å være en tro Jesu tjener i det daglige livet, er å ta korset opp og følge etter i Jesu fotspor. Jesus kallet til seg 12 disipler som sa seg villig til å være med ham på sine daglige gjøremål som forkynner av det glade budskap. Det innebar utfordringer som kunne røyne på for dem. Jesus var Sannheten og han poengterte at sannheten satte menneskene fri. Et medlem av jødenes råd kom til Jesus og ville vite hvordan han skulle få et evig liv?

«Selg alt det du eier, og del pengene ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Luk 18,22

Mannen gikk bedrøvet bort, da han hørte det, for han var svært rik.Hvorfor er det så vondt for oss å gi fra oss «gods og gull», dvs det vi har fått opparbeidet oss og jobbet for hele arbeidslivet? Egoisten «bor» i noen hver av oss, men noen har den som en «avgud». For å få ting som vi ønsker, brukes løgn som et middel. Da oppstår et vesentlig problem for dem som hører på egoisten, når den forteller om sine nye ervervelser av «ting og tang». Snakker egoisten sant eller er det renspikka løgn? «Jeg lyver ikke», sa egoisten. «Du snakka i alle fall ikke sant», sa kameraten.

Husker du Peter som stod og varmet seg midt inne på øversteprestens gårdsplass, hvor det var tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestepike fikk se ham der han satt i lysskjæret, og hun stirret på ham og sa: «Han der var også med ham.» Men Peter nektet og sa: «Kvinne, jeg kjenner ham ikke!». Her tok Peter en «nødløgn», for han ville jo så gjerne følge med på hva de gjorde med Jesus. Men

det gikk ikke lenge før han måtte ta en «nødløgn» til, for en annen som gjenkjente ham, men da en tredje kom å sa det samme, da kom den tredje og siste «nødløgnen» fra Peter.

Et blikk fra Jesus var nok for Peter til å avsløre løgnene hans, han dro gråtene bort fra gårdsplassen. Når Jesus får komme til i våre liv, så blir egoisten avslørt og sannheten får sette oss fri. Tolleren Sakkeus bød Jesus inn i sitt hus, men alle som så det, mumlet forarget og sa: «Han tar inn hos en syndig mann!»Men Sakkeus stod fram og sa til Jesus: «Herre, halvdelen avJ alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen.» Hva var det som fikk Sakkeus til å bli så gavmild? Jo, han hadde møtt Sannheten, som satte han fri for «egoisten» i ham. Han ble frelst fra sine synder, slik som vi i dag kan bli satt fri for «uoppgjorte» affærer. Løgn er løgn og sannhet er sannhet, de to ordene kan ikke kombineres.

«Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.» 1 Pet 1, 6-7.