«Dette er boken om Adams ætt. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Og han velsignet dem og gav dem navnet menneske, den dagen de ble skapt. Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde, og han kalte ham Set.» 1 Mos 5,1-3.

Vi husker at Adam og Eva ble skapt i Guds bilde, et bilde som var et avbilde av Herren Gud. 1. Mosebok 5.kap.1-3 begynner med å si at «Dette er boken om Adams ætt», og her nevnes ikke Kain eller Abel i Adams ætt, men at da Adam var 130 år, fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde, og han kalte ham Set. Adam og Eva var skapt i Guds bilde, men Set var kopi av farens bilde.  Farens bilde var jo et avbilde av Gud, men Gud er uten synd og da var det «Adams syndebilde» Set var lik.

Men det unike er at den første Adam som syndet mot Gud, gjenreiste den andre Adam, Jesus, gjennom Sets ætt. For alle som har tatt imot Jesus som frelser er sønner og døtre etter den andre Adam, Jesus. I Lukas evangeliet, kap. 3, står om Jesu ættetavle, versene 23-24 og 38: «Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli, sønn av Mattat, sønn av Levi, ….sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn.» 

Paulus skriver om den første Adam og om den siste Adam slik:

«Det første menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første menneske var fra jorden og dannet av jord, det annet menneske er fra himmelen.

Slik det menneske var, som var dannet av jord, slik er også de andre som er av jord. Og slik den himmelske er, slik skal de himmelske være. For likesom vi har båret den jordiskes bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.» 1 Kor 15,45-49.