«Du skal ikke flytte merkesteinene mellom deg og din nabo, de som fedrene reiste på den jord du får i arv i det landet Herren din Gud vil la deg vinne.» 5 Mos 19,14
   

Eiendomsgrenser er noe en ikke tuller med. I tidligere tider før den digitale verden kom, brukte en merkesteiner til å markere hvor grensene gikk. Fristelsen kunne da være for en bonde å flytte på disse «merkesteinene», men det ble som oftes oppdaget, og da var kranglingen i gang.

Hva er det som flyttes på i dag? Jo, «troens merkesteiner», de som har Guds frykt i sitt liv, de som tror på Jesus verk på Golgata kors, oppdager at eldretids tenkemåte er på full fart inn i vårt land og folk. Urfolket vårt, samene, har begynt å «grave» tilbake til sine røtter i troen. En forening som kalles Arktisk Sjamansirkel ble stiftet 17.11.2018 og de linker seg nå sammen for da kan de gjøre store forandringer, de linker nå sammen fjellene og innsjøene og elvene i hele det arktiske, og vekker opp det åndelige i naturen som har gått inn i en søvn- en depresjon eller dvaletilstand- fordi de ikke har tatt hensyn til eller villet lytte til dem. De påberoper seg å ha sine forfedre og – mødre og andre ånder med seg.

Vårt land øvrig er også på «flyttefot» i sin tro. I de seneste årene er det Den Norske Kirke som har gitt seg ut på en vandring med å flytte «merkesteinene» i Bibelen, Guds ord. De mener Guds ord må tilpasses utviklingen i befolkningen, med å tillate drap av foster i morslivet, og gi samme rettigheter til å vie to av samme kjønn, slik som kirken vier mann og kvinne i dag. Barn trenger ikke en mor og en far å forholde seg til, nei, en medmor kan erstatte far, på samme måte som et barn trenger ikke en mor, men en medfar erstatter henne. Videre mener «staten» vår, at vi som borgere av Norge, skal få velge selv vårt kjønn. Føler du at du har en mannskropp i din kvinnekropp, eller omvendt, så kan du få skifte status på kjønnet ditt på folkeregisteret , ingen vil nekte deg det.

Men midt i dette «mørke» har en kvinne som leder Worldwide House of Prayer (WHOP) i Singapore, en kvinne som i mange år har bedt for nasjonene. Hun har hatt en visjon om at vekkelse skal forløses og utbres i Norge, og herifra videre ut til Europa og nasjonene. Hun har også fått at Gud skal reise opp folket i Norge til å bli rene, fryktløse og frie for vantro, som «Åndelige Vikinger». Men en bønnens mann sier det slik :«vi har et problem, og det er at vi er for sterke i oss selv. Vi må bli kraftløse og uten menneskelig styrke». Bare når vi er «tomme» i oss selv, kan Gud komme i sin makt og i sin velde. Vi lever enda mer i «de siste tider» enn da Jesu apostler skrev det, og da nærmer vi oss Jesu gjenkomst. Hans «brud» har gjort seg klar. Jesus kommer snart igjen! 

 

«Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre; for slike offer er til Guds behag.» Hebr 13,12-16.

Hebr 13,12-16.