«I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet.»      Ef 1,13-14.

Menneskene er «tilbedere eller beundrer» av noe som bare får dem til å melde pass; det kan være av en idretts-, film-politiker eller popstjerne. Denne tilbederkulturen kan drive barn, unge, voksne og eldre mennesker langt fra deres virkelige verden, de kan koste på seg dyre reiser for å oppsøke «heltene» sine. På konserter, fotballbaner, show av forskjellige sorter er tilhengerne/fansen helt i ekstase til de som opptrer. Hva kjenner disse i sitt sinn etterpå?  En tomhet som igjen må fylles med ulik drikke, som igjen gir en ny beruselse av ulik karakter.

Paulus var en vis mann, som før han møtte Jesus, var en nidkjær beundrer av sitt medlemsskap i fariseerpartiet, hvor han fikk lov av lederne i partiet, til å få fengslet alle jøder som trodde på Jesus, som sa han var Guds sønn. Senere fikk han et møte med han som han forfulgte, Jesus, og det forandret alt. Nå skiftet han lag, han gikk fra fariseerne til de som ble «fan» av Jesus, Guds sønn. I 1 Kor 3,18-21 gir han uttrykk for sin nye visdom som Jesus har gitt ham:

«Ingen må bedra seg selv! Hvis noen regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli uforstandig, for at han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er uforstand i Guds øyne. For det står skrevet: Han fanger de vise i deres egen list, og: Herren kjenner de vises tanker og vet at de er intet verd. Derfor må ingen rose seg av å være tilhenger av noe menneske. For alt hører dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, verden, liv eller død, det som nå er eller det som kommer – alt er deres. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.»

Vet du hva en fundamentalist er i kristen sammenheng? Ordet blir brukt om de kristne som ønsker seg tilbake til den kristne troen, altså Bibelens ord. I dagligtalen bruker menneskene rundt oss troende kristne å kalle slike som tar Bibelens ord som det står for fundamentalister, de synes de tar troen sin litt vel seriøst. Holdningen deres er at det er helt greit at du tror, men at det er uhøflig å gjøre et stort nummer av det, når du er ute blant andre mennesker. Mange mennesker mister sin tro, andre vanner den ut, og over alt undergraves og latterliggjøres tradisjonelle kristne verdier. Vi som tror på Jesus reagerer på dette fordi vi kan ikke legge igjen troen «på skohylla», når vi forlater hjemmet. Troen vår har vi med oss over alt.

Husker en gang vi kjørte til en by på Østlandet, hvor jeg hadde et klistermerke bak på bilen:« Jesus er Veien, Sannheten og Livet»  Verten til min datters hybel, hadde da spurt henne om faren din er veldig religiøs, siden han hadde slikt merke på bilen.

«For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.» Rom 1,16