«En mann ved navn Simon holdt til i byen og drev med trolldom, slik at samaritanerne var helt overveldet av dette. Han påstod at han var noe stort.» Apg 8,9.

Noen personer kan gjøre seg mer bemerket enn andre, de kan være som dagens tekst sier om trollmannen Simon, han påstod selv at han var noe stort. Og det verste av alt, var at alle rundt ham var opptatt av ham, både små og store. Folket sa: «Han er Guds kraft, den som kalles den store.» vers 10. De sluttet seg til ham, fordi han i lang tid hadde gjort inntrykk på dem med trolldomskunstene sine.

Evangelisten Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Nå vendte folket blikket sitt til Filip, og de fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange som var der hadde urene ånder , og de fór ut av dem med høye skrik, og mange som var lamme og halte ble helbredet. Ja, det var stor glede der i byen. Folket trodde på evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, som Filip forkynte for dem og de lot seg døpe, både menn og kvinner.  

Simon som selv påstod han var noe stort, kom også til troen, og etter sin dåp holdt han seg stadig til Filip og var overveldet av de tegn og mektige gjerninger som han så. Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og da sendte de Peter og Johannes ned dit. De bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd og da la de sine hender på dem, og de fikk Den Hellige Ånd. Simon så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, og straks tilbød han dem penger, om de ga han denne makt. 

«Måtte både du og pengene dine forgå, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger! Du har ingen lodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren at han må tilgi deg at du kunne tenke på noe slikt. For jeg ser at du er full av bitter galle og fanget i ondskap.» vers 20-23.

Simon kjente sine overmenn i Peter og Johannes og bad : «Dere må gå i forbønn for meg hos Herren, så jeg ikke skal bli rammet av det dere har sagt.» Vi hører ikke mer om Simons bønn ble etterkommet av Peter og Johannes, det står bare at da de hadde båret fram sitt vitnesbyrd og talt Herrens ord, så vendte de tilbake til Jerusalem, og underveis forkynte de evangeliet i mange av Samarias landsbyer.

I dag er det vi som tror på Jesus og som er døpt i Den Hellige Ånd, som fortsetter forkynnelsen av evangeliet om Guds rike og navnet Jesus Kristus. Hvorfor er det så mange som ikke vil ta imot Jesus, som verdens frelser? Verden vet at Jesus har vært i Israel for vel 2000 år siden, historiebøker bekrefter det, men allikevel kommer de ikke til tro på navnet Jesus, slik som trollmannen Simon gjorde. 

 

«Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Her er vann. Er det noe til hinder for at jeg blir døpt?» Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og begge to steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham.» Vers 36-38.

God helg og god sommer til alle sammen!