Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!" Gal 1,6-9

Evangeliet er et ord Paulus bruker om det kristne budskapet om Jesus, der han legger vekt på at han var Guds sønn som ble menneske og som døde og sto opp for å gi menneskene frelse, slik vi kan lese i Rom 1,1.16 og 1 Kor 15,1-5. Der er egentlig bare er ett evangelium, et gledesbudskap som Jesus forkynte og som også kommer til uttrykk i betegnelsene til evangeliene. Evangeliet etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes markerer at det dreier seg om det ene og sanne gledesbudskapet, slik det er fortalt i fire ulike utforminger av fire kristne menn.

I dagens tekst undrer Paulus seg over de troende galaterne, at de så snart har vendt seg bort fra gledesbudskapet til Jesus og har så gått over til et annet evangelium. Men PAULUS slår fast at det finnes ikke et annet evangelium, det er bare noen som vil forvirre galaterne med å forvrenge det sanne Kristi evangelium. 

Jeg tror vi kan bruke samme mal på oss nordmenn, vi er blitt lurt av menn og kvinner som mener å ha oppdaget at Guds kjærlighet dekker all vår synd, det er nåde over nåde. Du lever ikke lenger under lovens bokstav, men er fri i Jesus Kristus til å leve i hans kjærlighet. Du kan leve fri og frank som man sier, og allikevel kommer du til himmelen når du dør. En gang frelst, alltid frelst! Er ikke det et annet evangelium enn det Paulus forkynte?

"Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen." 1 Tim 5,24-25.