En gang kom noen av Benjamin- og Juda-sønnene til David i fjellborgen. David gikk ut til dem, tok til orde og sa: «Kommer dere til meg i fredelig ærend og vil hjelpe meg, da er jeg villig til å gå i forbund med dere. Men kommer dere for å forråde meg til mine fiender, enda jeg ikke har gjort noen urett, så gi våre fedres Gud må se det og straffe dere.» 1 Krøn 12,16-17.

En gang ga Herren meg en drøm, hvor mennesker kom imot meg og spurte etter David i Siklag. Jeg var oppe i høyden og menneskene kom oppover dalsiden imot høyden hvor jeg var. Menneskene kom og spurte gang på gang etter David i Siklag. Jeg avviste dem med ordene, at jeg ikke visste hvor David i Siklag var. Da kom en kommanderende røst til meg:

"Du er David i Siklag!"

Straks etter ble dette stadfestet med at menneskene oppsøkte vårt hjem, slike som ikke fant noe tilholdssted i de etablerte kristne sammenhenger. Utav dette ble det en stor flokk som kom sammen for å prise Herren, for der Herren med sin Hellige Ånd får komme helt til, der råder der frihet. Frihet til å leve i sammen med Ham. Slik at Jesus får gjøre sin vilje fullt og helt, løser lenker og bånd og setter plagede sjeler i frihet. Hvor det skjer fylles sjelen med lovprisningsånd istedenfor avmakts ånd. Sorgen byttes ut med glede, slik at jubel og fryd finnes der. Legedom flyter fra hans trone. Ingenting av det gamle livet som bandt sjelslivet før, får da ikke lenger binde deg.              DU ER FRI! 

"Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Joh 8, 36

Ha en god og frigjørende helg i Jesu navn!

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort altyazılı porno travesti porno rus porno