"Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller! Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det." 1 Kor 10,12.13

 

Når du ikke har møtt Jesus som din frelser, da sier den svenske "rapperen" at før han fikk møte Jesus, så var det fire saker som han savnet i sitt liv, det var: Glede, Kjærlighet, Tro og Håp. Men han ble plaget døgnet rundt med sorg, hat, tvil og selvforakt. Men i dag er han fri og har funnet det han savnet, nemlig : Glede, Kjærlighet, Tro og Håp. 

En annen ungdom som har Jesus i sitt hjerte, uttrykker seg på "nettet", at han føler seg utestengt, oversett, blir ikke sett og møter en iskald skulder fra ungdommer på hans egen alder, yngre og eldre. Har absolutt ingen gode kristne venner som er ungdommer på hans egen alder, han føler håpløshet, nedtrykkenhet og tunghet langt inni hjerterota, når en erfarer hvordan andre er mot sine medmennesker. Det er ikke noe vondt ment når han klager sin nød, men han vil ha gode kristne ungdomsvenner på sin egen alder, yngre og eldre. Selv skulle han ønske at det hva 0 % ensomme i verden!

Han ber om forbønn i sin nød, for han klarer  ikke å  oppleve så mye vondt mer, han ber om hjelp! 

"Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen." 1 Joh 1,2-4. 

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort altyazılı porno travesti porno rus porno