«Se, Gud vil aldri vise bort den som er hel i sin ferd; men ugjerningsmenn tar han ikke i hånden.  Han vil fylle din munn med latter og legge jubelrop på dine lepper. De som hater deg, må kle seg i skam, de gudløses telt blir borte.» Job 8,20-22

Jesus ga sitt liv for alle menneskene. Hvorfor gjorde Han det? Jo, Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men han vil at vi skal eie et evig liv hos ham. Jesus er døråpneren til Gud, foruten ham kan ingen bli frelst.

  1. Derfor elsker vi Jesus, alle vi som har blitt født på nytt og har fått våre synder tilgitt av Gud gjennom Jesus Kristus. Vi vil heller ha Jesus enn alt på jord, vi ønsker alltid å høre ham til, koste hva det koste vil.

  1. Så har vi mennesker som er religiøse, de ønsker å være gode mennesker og de vil ha Gud med på laget gjennom livet. Men de har ikke gitt sitt liv til Jesus, men de tenker på velstand og anseelse i sin karriere. De har satt sin lit til rikdom og liker å ha et godt renomè i sine omgivelser.

  1. Den tredje gruppen er de som vil sikre seg i både «pose og sekk», de vil «leve livet» og samtidig opptre gudfryktig personer, de elsker å være gudelige i livet sitt.

Dagens tekst er hentet fra Jobs bok i Bibelen Job var en mann som kommer under pkt 1. Han var en hederlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg borte fra det som er ondt. Job fikk sju sønner og tre døtre. Han eide sju tusen sauer, tre tusen kameler, fem hundre par okser og fem hundre eselhopper. En mengde treller hadde han også. Han var den mektigste mannen i landet der øst, inntil Satan fikk lov av Gud til å prøve hans tro.

Resultatet av Satans herjing av Job var, at han miste sine barn og alle dyra. Men Job fornektet ikke sin Gud, selv om kona sa til ham: «Er du fremdeles like from? Spott heller Gud og dø!» «Du taler som en ufornuftig kvinne. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også?» (Job 2,9-10), var Jobs svar til henne.

Som teksten i dag sier: «Gud vil aldri vise bort den som er hel i sin ferd.» Etter bestått «prøve» ga Gud Job : Fjorten tusen sauer, seks tusen kameler, tusen par okser og tusen eselhopper. Og han fikk igjen sju sønner og tre døtre. I hele landet fantes ikke så vakre kvinner som døtrene til Job. Faren gav dem arverett sammen med brødrene. Tenk det du, Job lå langt foran sin tid.

«Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.» Rom 8,28.