«All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.» Hebr 12,11.

 «Øvelse gjør mester!» sier et ordtak. Det å bli en vinner på idrettsbanen på 800 meteren er ikke gjort for noen på den første treningsdagen, nei, her gjør øvelse idrettsutøveren kvalifisert til å en dag å ta seieren. Slik er det også med tukt, eller formaning. Som barnet blir formant av sine foreldre hvordan de skal oppføre seg ute og hjemme, er mange ganger for barn og ungdom irriterende. De har mest lyst til å gi blaffen av denne formanede oppdragelsen, men strekker de strikken for langt, så ryker den, og resultatet kan bli «begrenset frihet» en viss tid. En tukter den en er glad i, for at tukten/formaningen skal senere bli til glede for dem som ble rammet av den.

I dag er barna «opplært av staten» , slik at på skoler eller andre sammenhenger, så vet barna at lærere eller foreldre ikke har lov å legge håndmakt på dem, da kan barnevernet komme inn og «straffe» foreldrene/lærerne for deres inngripen. Men hvert barn som er opplært fra sin barndom av med god oppdragelse vil sjelden senere være å finne på «tapersiden» i samfunnslivet.

Som et gudsbarn skal vi legge vinn på å leve i fred med alle og streve etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren, sier Guds ord. Derfor må vi se til at ikke Guds nåde går fra oss! Ingen bitter rot må få vokse opp og volde skade, slik at mange kan bli smittet av den. Vi lever i en fallen verden, menneskene i dag ser bare elendighet på Tv-skjermen og det samme hører en på radio; eller leser i avisene. Da er det godt å høre Jesus til, for han roper ut til oss i dag : Glede dere i meg!

For husk gleden i Herren gir oss styrke til å greie skoledagen, arbeidsdagen eller pensjonisttilværelsen , selv når du er syk kan du få lov til å regne med Jesus og hans glede. Ha ei gledelig helg med Herren Jesus!

«Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!» Joh 16,33.