«Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.» Rom 15,13

Vi burde alle ha tro på Gud, for der er bare en Gud, alle andre guder er avguder, uten liv . Ingen har sett Gud, men allikevel vitner hele skaperverket om en levende Gud. Troen på at der finnes en Gud er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. For i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, det er ikke et håp, for det vi ser, har sitt opphav i det usynlige. 

En mann som hette Enok var en troende Guds mann, som profeterte, jfr Judas brev 1,14-15 følgende:

«Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.»    

For sin klippefaste tro på en allmektig Gud ble Enok rykket bort fra denne jorden uten å dø. Hvordan vet du det? Jo, for ingen mennesker så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg, men før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrdet at han behaget Gud. For du skjønner at uten tro er det umulig å behage Gud. For den som kommer fram for Gud, må jo tro at han er til, samt at Gud lønner dem som søker ham. Slik blir det også med hver og en av oss som tror på Jesus, som frelser oss fra våre synder, at en dag skal vi bli rykket bort fra denne jorden til Gud og Jesus i himmelen. I et nu, på et atomtedels sekund vil dette skje med de levende i Jesus Kristus og de som før har dødt i troen på Jesus; alle skal vi forvandles og få et herlighetslegeme, som Jesus  fikk da han stod opp fra graven. 

Tror du dette vil skje en dag? «Tja, en har jo lov å håpe, men å tro det, det er jeg ikke sikker på!» tenker du gjerne nå i ditt hjerte. Vi har tre ord fra Bibelen som står fast sier Paulus i 1 Kor 13,13 og det er ordene TRO - HÅP – KJÆRLIGHET.

Tro er visshet om ting en ikke ser, det gir en tillit til Gud. Jesus sa ofte til de som ble helbredet: Det skal bli som du tror!

Håp gir en forventning til noe som du skulle ønske var virkelighet, noe du ser fram til, men du er ikke sikker.

Kjærlighet er Gud og da vet vi at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud.

«Og som det gikk til i Noahs dager, slik skal det gå når Menneskesønnen kommer. De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom flommen og gjorde ende på dem alle.» Luk 17, 26-27