«Vær villig til å høre på formaning, og lytt til forstandige ord!» Ords 23,12

Kjære mine brødre og søstre i Herren!

  • Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. 
  • Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen.
  • Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. 
  • Jeg har skrevet til dere, barn, fordi dere kjenner Faderen.
  • Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen.
  • Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. (1 Joh 2,12-14)

Hvilket stadiet i Gudsforholdet befinner du deg i dag? Er du enda på «barnestadiet» eller er du kommet til ungdomsstadiet? «Fedre» er de som har lært seg å ta til seg den åndelige maten i Ordet og som således kan fostre opp de nyfrelste med å gi dem melk og senere fast føde på ungdomsstadiet.

«Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.» 1 Joh 1,5-7.