Print
Category: Dagens drypp
Hits: 79

«I to år har det vært hungersnød i landet, og i enda fem år skal det verken pløyes eller høstes. Men Gud sendte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden, slik at dere skal leve og mange bli berget. Så det var ikke dere som sendte meg hit, men Gud. Han satte meg til far for farao, til herre over hele hans hus og til hersker over hele Egypt.»

1Mos 45,6-8.

I dagens tekst er det Josef som taler til sine 11 brødre. Josef var nå nest etter kongen i landet, som de kalte Farao. Den tittelen hadde ikke vært lett å få tak i. Sett med menneskelige øyne så var hele Josef skjebne et eventyr, noe som bare skjer i fantasien, men sett med Guds øyne så var det hele nøyaktig planlagt av ham. Josef var uttatt til redning for hele familien til Jakob, for slekten ville omkommet av sult i sitt land, derfor ble Guds plan å bruke Josef til å redde hele sin menighet, jødene. For Gud ga Farao en drøm og den drømmen var det bare Josef som greidde å tyde, da Gud åpenbarte tydningen for ham. Farao ga så Josef oppdraget med å finne løsning på en hungersnød som ville ramme hele «jorden». Først ville det bli 5 gode og grøderike år, men så ville det komme 5 dårlige år uten avlinger.

Løsningen som Josef fikk var å bygge beredskapslager til å lagre kornet i de 5 gode årene. Da de 5 første årene var over, kom de 5 uårene. Da stod Egypt godt rustet med mat fra sine kornbinger, mens verden for øvrig sultet. Til slutt ga Jakob beskjed til sine 10 sønner, Benjamin holdt han hjemme, om å dra ned til Egypt, for han hadde hørt at de hadde korn. Det hele sluttet med at hele Jakobs hus kom ned til Josef i Egypt og bosatte seg i Gosen, et grøderikt område. Dette ble redningen på Jakobs slekt, senere kalt jødene, Guds eiendomsfolk på jorden. Senere frelste Moses jødefolket ut fra Egypt, fra landet som nå hadde gjort dem til slaver, egypterne mintes ikke lenger Josef og hans Farao.

Josef og Moses er «forbilder» på Jesus Kristus, som reddet folket sitt fra døden. «Men Gud sendte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden, slik at dere skal leve og mange bli berget.» lyder en del av dagens tekst. Jesus ble senere sendt fra Gud til jorden, hvor han ble født som et menneske. Han er redningsmannen for jøde og greker. Han dro i forveien hjem til sitt Fars hus og med sitt blod betalte han oss ut fra syndene våre. Før utvandringen av jødefolket fra Gosen ble det strøket blod på dørstolpene deres og da englen så blodet gikk de forbi og sparte dem fra døden. Slik har også Jesus spart oss fra helvetet med sitt blod, slik at hver av oss som tar imot Jesus som frelser for å leve i evighet sammen med Far og Jesus i himmelen. God helg til dere alle som leser dette!

«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i. stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.»  Joh 14,1-3.