Print
Category: Dagens drypp
Hits: 67

«I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Ef 2,6-8.

Et nytt skoleår er startet for den yngre garden, den oppvoksende slekt. For en som har tatt imot Jesus som frelseren og befrieren fra all synd og elendighet, hviler det en trygghet i dagens bibelvers. Skoledagen for en kristen er ikke alltid like hyggelig å møte, det være seg en privat kristen skole eller de offentlige skoler. Å være et lys for Jesus for sine medelever, er å følge Jesu ord i Matt 16,24: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.»

Gjør du det på skole, arbeidsplass, ute som hjemme, vil du snart oppleve tre resultater.

  1. De oppriktige og sanne kristne, som vil stå for Jesu ord, vil rekke ut en «samfunnshånd» til deg og du kjenner at dere er ett i Jesus Kristus.
  2. De andre vil møte deg med respekt for ditt livssyn, men tar klart avstand for din tro, for de mener synden er jo noe en må leve med i denne verden.
  3.  De tredje er de som åpenpent håner og spotter Guds ord og din tro på Jesus Kristus og latterliggjør deg overfor andre mennesker.

En kristen må alltid være et lys som er «tent og lyser» for mennesker en møter, slik at frimodigheten stiger i takt med tiden en tar med Guds ord om dagen.

For Guds ord sier i salme 119,105: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti».

Det koster oss alt når vi følger Jesus i liv og lære her på jorden, i himmelen er vi fri for satans forførelser, da vil vi få seier for all motstand vi fikk i denne verden ved å høre Jesus til. Derfor går vi frimodig ut med Ordet og Korset, som er regnet som en dårskap for menneskene, men som Paulus sier i 1 Kor 1,18-19:

«For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.»