Print
Category: Dagens drypp
Hits: 62

«Da han kom hjem, strømmet folk sammen igjen, så Jesus og disiplene ikke engang rakk å få seg mat. Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å hente ham; for de sa: «Han er helt fra seg.» Mark 3,20-21.

Hvor hadde Jesus sitt hjem, hvor bodde han? I Matteus 4,13 står der følgende: «Han forlot Nasaret og slo seg ned i Kapernaum ved Galilea-sjøen, i området til stammene Sebulon og Naftali.» Hjemstedet til Jesus var Nasareth og der bodde familien hans.

Jesus var en virksom mann i sin tjeneste for sin Far i himmelen, noe dagens tekst forteller om. Jesus hadde virket hele dagen og hadde pekt ut sine disipler som skulle følge ham og var nå kommet hjem til Kapernaum hvor han bodde. Men folket strømmet på rundt Jesus, så Jesus og disiplene fikk ikke tid til å spise en gang. Dette fikk hans nærmeste høre og de gikk av sted for å hente ham, for nå syntes de at Jesus var helt fra seg.

Men de skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, sa da: «Han er besatt av Beelsebul! Det er med hjelp fra høvdingen over de onde ånder han driver de onde ånder ut!»

Da kalte Jesus dem til seg og svarte dem med noen bilder: «Hvordan kan Satan drive ut Satan? Er et rike i strid med seg selv, kan det ikke bli stående, og kommer et hjem i strid med seg selv, kan det ikke bli stående. Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, kan han ikke bli stående; da er det ute med ham.»

Midt oppi dette kom Jesu mor og hans brødre; de ble stående utenfor huset hvor han var, men de sendte bud og bad ham komme ut. En stor flokk satt omkring Jesus, og noen sa til ham: «Din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg.» Han svarte: «Hvem er min mor og mine brødre?» Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: «Se, her er min mor og mine brødre! Den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.»
Hva lærer dette oss troende Jesu disipler i dag? Jo, forkynner du Herrens Ord slik det står skrevet, og gjør etter Ordet kraftige gjerninger i Jesu navn, da vil du oppdage at Herren stadfester sitt ord. Vi vil ikke bli populære, men de som elsker Jesus vil juble av det de ser og hører.

«Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige; og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Luk 7,22b-23.