Print
Category: Dagens drypp
Hits: 64

«Siden gikk han derfra og kom til sitt hjemsted, og disiplene fulgte ham. Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som hørte ham, var helt overveldet og sa: «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og har vi ikke søstrene hans blant oss?» Og de ble forarget og avviste ham.» Mark 6,1-3.

Jesus hadde just vekket opp synagogeforstanderen Jairus`s datter på 12 år fra døden, da han dro derfra til sitt hjemsted Nasareth. Da sabbaten kom gikk han til synagogen og der begynte han å lære folket som var samlet. Resultatet av hans tale var helt overveldet av de som hørte ham og de undret på hvor i all verden han hadde denne visdommen fra? Pluss de mektige gjerningene han gjorde. Men denne mannen var da vitterlig tømmermannen, sønn av Maria og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon, dessuten hadde de søstrene hans også boende der blant dem.

Utfra den statusen ble folket forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted, blant slektninger og i sitt hjem.» Derfor kunne han ikke gjøre noen mektig gjerning der, bortsett fra at han la hendene på noen få syke og helbredet dem, men han undret seg over deres vantro.

Vantroen i folket til Jesu hjemby, Nasareth, resulterte i at Jesus kunne ikke helbrede eller gjøre noen mektige gjerninger der. Vantroen stoppet ham. De avviste ham med forargelse. Går det an? Ja, det gikk og det går an også i dag hos oss. De skriftlærde og fariseerne voktet på ham, de så jo Jesu under og mektige gjerninger hver dag. Men også de avviste det de så, for Jesus gikk ikke etter Moses sine forskrifter, og da brøt han Guds bud med blant annet å helbrede folk på sabbaten.

Jesus sier i sitt Ord at der to eller tre er samlet i hans navn, hvis navn er JESUS, der er han midt iblant dem. Tror du det? Hvis ja, hva kan vi da be han om, når vi vet at Jesus er i dag og i går, ja, til evig tid den samme.

«Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Joh 15,7