Print
Category: Dagens drypp
Hits: 78

«Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Eller tror dere det er tomme ord når Skriften sier: Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss. Men større er den nåde han gir; derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Jak 4,4-6.

Hva er det å være troløs? Er vi troløse, så holder vi ikke det vi har lovet. Vi bryter avgitt løfte, våre forpliktelser e.l., med andre ord vi er ikke trofaste, men svikefulle.

I salme 78,56-57 beskriver salmisten hvordan folket var troløse mot sin Herre og Gud :

Når Jesus har fått oss lydhøre for hans frelse, slik at vi har fått våre øyne åpne for våre synder, våre feil, og har innsett at vi er på fortapelsens vei uten Jesus; da bøyer vi oss ned for Jesu føtter og ber han om å flytte inn i våre hjerter. Vi ønsker et nytt liv med Jesus som vår frelser, og med å bekjenne og tro det i våre hjerter, at vi har valgt Jesus som vår frelser, da kommer Den Hellige Ånd og flytter inn i våre hjerter.

Vi har bøyet oss for Gud og har valgt å stå djevelen imot. Da må denne verdens gud, djevelen, flykte fra oss. For Han er sterkere han som da bor i oss, enn han som er i verden. Derfor holder vi oss nær Gud, så har han lovet å holde seg nær til oss. Ikke bare det, men om vi er troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Jfr. 2 Tim 2,13.

Du som er ungdom, skal flykte bort fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. I dag som på Paulus tid, så skal vi ikke ta del i tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, for vi vet at de skaper bare strid. En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal også være en god lærer, som selv må kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For det kan skje at vil Gud en gang gi dem omvendelse, så også de kan lære sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje. Disse som før hadde vennskap med verden, lå i fiendskap mot Gud? For er du blitt verdens venn, du som før hørte Herren Jesus til, da er du blitt Guds fiende.


«For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt; vi er av dem som tror og berger vår sjel.»  Hebr 10, 37-39.