«Og som det gikk til i Noahs dager, slik skal det gå når Menneskesønnen kommer. De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom flommen og gjorde ende på dem alle. Eller som det gikk i Lots dager: De spiste og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.» Luk 17,26-30.

Noah var en mann som levde på jorden og han ble båtbygger med Herren Gud som skipsingeniør og reder. Båten var på størrelse litt mindre en Titanic.

Noah bygget Arken i løpet av 70- 80 år, utfra at Noah var 500 år da han fikk sønnene og Noah var 600 år da han gikk inn i Arken sammen med dem og deres koner. Noah var en rettferdighetens talsmann, forkynner, jfr 2 Pet 2,5, og jeg tror han sa til dem som bodde rundt ham, hvorfor han bygget denne Arken. Men det resulterte i at bare 8 mennesker ble reddet fra syndeflodens død.

Lot bodde i Sodoma, men han led under det umoralske liv de hemningsløse menneskene førte der. Ja, denne rettskafne mannen som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag helt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde. Gud sa til Abraham at han ville ødelegge byene hvor Lots familie holdt til, men Abraham ba for området og Gud sa han skulle spare menneskene om han fant 10 rettferdige der. Dessverre fant han bare 1, det var Lot og da var ødeleggelse bestemt av Gud. Lot fikk med seg kone og sine to døtre, men før de dro ut av byen gikk Lot ut og snakket med svigersønnene sine, de som skulle ha døtrene hans. Han sa: «Skynd dere bort fra dette stedet! For nå vil Herren ødelegge byen!» Men svigersønnene trodde at han holdt dem for narr, dermed ble de ikke reddet for ødeleggelsen.

«Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.» Luk 17,30. Se for deg Noahs samtid, folket der kunne følge med Arken som Noah holdt på å bygge, men de spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort helt til vannflommen kom og druknet alle sammen. Likens de som levde i Lots dager , de også spiste og drakk, men de giftet seg ikke lenger og ble heller ikke giftet bort, slik som i Noahs dager. Hva opplever vi mer og mer i våre dager , jo, samboerskap etc ikke Guds ekteskapsordning. I Noahs dager nevner ikke Jesus at de kjøpte og solgte, plantet og bygde, slik som de på Lots tid. Konklusjonen på Jesu ord blir at vær rede, jeg kommer snart for å hente de som er klar til å hentes. Nei, sier noen, vi må gjennom trengselen først, før Jesus kan komme tilbake i skyene. Til dem må en spørre om vi kan i trengselens tid som i Lots dager, kjøpe og selge uten å ha dyrets merke 666? Nei, for vi kristne nekter å ta imot «det merke 666», noe dagens tekst skulle tilsi at vi rykket opp til Jesus da den tiden er inne.

 

«Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.» Åp 13,15-17.