Print
Category: Dagens drypp
Hits: 62

«Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!» Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 1 Mos 11,4-8.

Siden den dagen har menneskene vært begrenset av et språk, som de har lært fra barns ben av. Siden har enkelte mennesker lært seg språk som snakkes i andre land og kulturer i verden. Men på pinsedagen i Jerusalem «åpnet» Herren kommunikasjonslinjene mellom disiplenes talespråk og mottakernes, idet han gir disiplene et tungemål som er tilhørerne sitt talespråk. Men Peter og de andre disiplene forstod trolig ikke hva de sa, bare de som hørte dem tale. Vi vet jo at ingenting er umulig for Gud.

Nylig hørte jeg en svensk pastor vitnet om en episode med et møte med en fra Pakistan, han var muslim og var just kommet til Sverige. Han kunne ikke snakke annet språk enn urdu, men han hang etter pastoren og noen andre som var samlet. Da fikk pastoren en «åpenbaring» om disiplene som talte tungemål som de ulike menneskene forstod. Så tenkt så gjort. Han åpnet munnen og talte i tunger, og det han talte forstod han ikke noe av. Men pakistaneren var helt betatt av pastoren som talte, og pastoren avtalte med å peke på klokken , at de møttes samme tid neste dag. Det samme gjentok seg, pastoren talte i tunger til ham og samme hengivenheten fra pakistaneren. De møttes enda en gang og det samme gjentok seg. Da fikk pastoren en tanke å få møte en annen pastor, som hadde vært misjonær i Pakistan og hadde lært urdu. Da fortalte pakistaneren på urdu til den tidl. misjonæren, om hva hans venn (pastoren) hadde sagt til ham på urdu første gangen de møttes.

«Det er bare en Gud og hans enborne sønn er Jesus Kristus»! Dermed startet et liv med Herren.

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» Hebr 13,8.