Print
Category: Dagens drypp
Hits: 59

«Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.» Fork 3,11.

Gud skapte alt fullkommet og vakkert i sin tid, og da han var ferdig på den sjette dagen, speidet han utover sitt skaperverk og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Evigheten ligger nedlagt i oss mennesker, vi kan ikke overgå Gud i hans skaperverk med oss. Når han har lagt «evigheten» ned i oss mennesker, så er det tomme ord om du sier at etter min død, er jeg med kropp, sjel og ånd «nullet» ut av universet .

Nei, da regner du ikke med Gud, for han har lagt ned en plan i deg. Den planen kalles evigheten og Gud krever din ånd som han har latt bo i deg. For Herren vår Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og fryktinngytende Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser. Han hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær. Derfor skal også vi elske innflytterne. Jfr 5 Mos 10, 17-19.

Håpet om herlighet er vårt mål for oss som tror på Jesus, han som er frelseren fra våre synder. Det vi må lide her i tiden, er ikke for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og som da blir vår for alltid. Du skjønner alt som er skapt, venter med lengsel på at vi som er Guds barn skal åpenbares i hans herlighet. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Så hva har du tenkt å gjøre med «din evighet» som er lagt ned i ditt hjerte? Etter syndefallet ble vi adskilt fra Gud, men i Jesus Kristus, hans sønn, åpnet Gud veien til Paradis igjen, slik at alle som har Jesus i sitt hjerte og er født på nytt, har fått evigheten lagt til Guds himmel. Hva da med dem som ikke velger Jesus som frelseren? Evigheten for dem vil bli borte fra Herren for all tid.
   

Så hvordan responderer du når Gud gjennom de troende kristne prøver å oppmuntre deg, til å velge Jesus som din frelser for evig. Er du ydmyk og mottakelig, og vurderer du ordene deres nøye? Eller er du sta og uforsonlig, slik at «evigheten» som er lagt ned i ditt hjerte, vil ved livets slutt her nede på jorden, ende i fortapelsens «hav» borte fra Gud? Dette valget om hvor din evighet skal tilbringes gjelder liv eller død. Velg Jesus!

God helg!

«Og han sa til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.» Åp 22,10-11.