Print
Category: Dagens drypp
Hits: 64

«Er et rike i strid med seg selv, kan det ikke bli stående, og kommer et hjem i strid med seg selv, kan det ikke bli stående.» Markus 3:24-25

Jeg kom til å tenke på prinsesse Ingrid Alexandra sin tale under konfirmasjonen hennes i slottskapellet lørdag, hvor hun siterte «Frans av Assisi’s bønn;

«– Herre, gjør meg til redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hatet rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet er begått. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår.( «Å Mester!» utelatt i talen) La meg ikke søke så meget å bli trøstet, som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket, som å elske. For det er gjennom at man gir, at man får. Det er ved å glemme seg selv, at man finner seg selv. Det er ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø, at man oppstår til det evige liv. Amen.»

Følger en den bønnen, så vil rikene holde ett, hjemmene likeså.

Men dagens tekst sier sannheten, for kommer et rike i strid med seg selv, så vil det ikke bestå. Det har vi flere bevis på bare i vår tid og for ikke å snakke om hjemmene våre. Når mor og far kommer i strid med hverandre er det nesten uunngåelig at hjemmet blir stående. I 2018 viser statistikken at 20949 inngikk ekteskap, men 9545 fikk skilsmisse og 10630 ble innvilget separasjon, i tillegg kommer samboerparene.

«Det er ved å dø, at man oppstår til det evige liv. Amen.» slutter Assisi’s bønn. Også her ved dødens oppstandelse blir det strid i åndeverden. De som tok imot Jesus som frelseren kommer til himmelen, til Guds paradis, de som ikke trodde på Jesu ord som frelseren, blir da sendt til fortapelsens sted. Jesus sa til sine disipler at i hans Fars hus er det mange rom. Om det ikke var slik, ville Jesus sagt det. For han gikk bort for å gjøre i stand et sted for hans disipler. Og nå er han gått bort og når han har gjort i stand et sted, vil han komme tilbake og ta disiplene sine til seg, så de skal være der Jesus er.

«Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Faderen, for han er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.» Joh 14,27-29.