Print
Category: Dagens drypp
Hits: 48

«Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen.» Jes 45,22

Vi som lever i disse «klima-dagene», der lokale partier driver sin valgkamp på den «globale oppvarmingen» som heteste tema. Ungdommen er ivrigst på denne fronten, men i det siste året har de fått med seg «gamle karene» fra flere partier også. Partiene trenger stemmer til valget den 9.9.2019 og stemmer de på miljø, så får de «miljø etter deres» hoder og tanker. Profeten Jesaja skriver i kap. 45, vers 18 om opphavsretten til vår klode, nemlig :

«For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, som formet jorden og laget den, han som grunnla den og ikke skapte den tom, men formet den til å bo på: Jeg er Herren, ingen annen.»

Forkynneren sier i kap 1,9 noe som en må legge merke til : «Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen.» Han visste hva som skjedde i Noahs dager, der jorden ble fordervet for Guds ansikt. Den ble full av vold. Gud så på jorden, og se, den var blitt fordervet, for alt det som menneskene hadde gjort på jorden, førte til ødeleggelse. Kan du komme nærmere i dagens situasjon? Det var da Gud sa til Noah: «Jeg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod. For jorden er blitt full av vold på grunn av dem, og se, jeg vil ødelegge dem sammen med jorden.» 1Mos 6,13. Vi vet av historien at slik gikk det, intet menneske, dyr eller fugler overlevet vannflommen, unntatt de som fikk opphold i Arken. Tilstanden på jorden vil være som i Noahs dager, som Lots dager, jorden er «fordervet» og «ARKEN» kommer menneskene, som venter på Jesus, til unnsetning. Slik som Noahs Ark berget dem fra flommen, slik vil Jesus berge sine fra trengselen som vil ramme jorden, ved å hente dem hjem til Himmelen de som lever for ham, samt alle som døde i Herren før. I et «atomdelt sekund» så er vi borte fra jorden(1 Kor 15,52), alle vi som tror på Jesus som vår frelser og forløser fra synden. Men hva bryr menneskene på jorden seg om hva Guds ord sier dem, der er de like de som så Noahs plan og «that was that»!

«Så sier Herren Gud: Den dagen jeg renser dere (jødene) for alle syndene deres, lar jeg dere bo i byene, og det som ligger i ruiner, skal bygges opp igjen. Jord som har ligget brakk, skal dyrkes og ikke se ut som en øde ørken for alle som drar forbi. Da skal de si: Den jorden der som lå øde, er blitt som Edens hage. Og byene som var herjet, ødelagt og revet ned, ligger der nå som faste borger. De folkene som ennå er igjen omkring dere, skal sanne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned, og plantet der jorden lå brakk. Jeg, Herren, har talt og vil gjøre det.» Esek 36,33-36