Print
Category: Dagens drypp
Hits: 130

«Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod.» Hebr 1,22-24.

Liker du å bli oppmuntret i ditt liv med Jesus? Forfatteren av Hebreerbrevet vil gi deg en oppmuntring i kap 12,1-2 som lyder;

«Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.»

 

«Kampen om mine barn er så vidt begynt, sier Herren. Der hvor frykt kommer inn, vil seieren i meg bli borte. For jeg, sier Herren, overvant frykten for deg gjennom min død i kjærlighet for deg mitt folk. Jeg er veien, jeg er hele sannheten og jeg er livet, det evige livet, og ingen, absolutt ingen kan komme til min himmelske Far, uten først å bekjenne meg som Herre i sitt liv. Du kan aldri nå himmelen gjennom venner, heller ikke din familie , nei, sier Herren, kun alene gjennom meg, sier Herren. Det er på tide mine barn at helliggjørelsen får et enda større perspektiv i deres liv, for jeg kommer snart, sier Herren. Den dagen vil være uforglemmelig for alle barn på jorden, sier Herren. Alle som vil skal berøres av meg, men falskhet, og ekthet vil nå skilles kraftig fra hverandre, for renhet, renhet, renhet min brud, er ordet jeg taler til deg.

Se til at du har ordnet opp i ting som skulle vært ordnet i, for det kan føre til sjelers frelse. Bær aldri nag til noen, heller ikke sinne, for djevelens verk er ikke mitt, det vil du se når det faller. For hans verk står for fall, mitt blir for alltid stående, for mitt er bygget på kjærlighet og tro, og håpet om at mine barn skal hengi seg til meg med alt de er og har vil være der til evig tid. Og en gang skal vi sammen tre inn for Faderen i tilbedelse for den Han er, og ikke for den dere har trodd at Han var. Bli kjent med hele meg, sier Herren, inkludert min kjærlighet til denne verdens barn og mine, sier Herren.

Vinn dem for meg, for himmelrike skal befolkes, det skal være stor jubel og storslått lovsang, ingen skal kunne si at de ikke har sett min herlighet, sier Herren. Amen!»

(Klipp fra profetisk budskap)

«Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.»1 Tess 4,13-14.